Најновије актуелности

26. 4. 2024.

Одржана обука о етици и интегритету за запосленe у ДРИ

У складу са Посебним програмом стручног усавршавања запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ) за 2024. годину, новозапослени и запослени, који нису похађали обуку у претходне три године, учествовали су на обуци Етика и лични интегритет, одржаној 26. априла у просторијама ДРИ.

24. 4. 2024.

Представници ДРИ учествовали на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Представници Државне ревизорске институције – овлашћени државни ревизори,  Драгојле Полић и Горан Чабаркапа и виши саветник за пројекте и европске интеграције, Томислав Јовановић, учествовали су на Десетом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, одржаном 22. и 23. априла у Варшави.

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

19. 4. 2024.

Председник ДРИ учествовао на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму који је на тему „Спровођење Циља одрживог развоја 13 о климатским мерама: улога, допринос и искуство врховних ревизорских институција (ВРИ)“, у организацији Генералног секретаријата ИНТОСАИ и Уједињених нација, одржан 16–18. априла у Бечу.

15. 4. 2024.

Представник ДРИ учесник међународног састанка ревизора

Врховни државни ревизор у Сектору број 3, Жељко Мотић, учествовао је 11. и 12. априла 2024. године на међународном састанку ревизора у Берну, заједно са представницима врховних ревизорских институција и представницима интерне ревизије у јавном сектору из земаља региона и Европе. 

ДРИ на саветовању „Здравство у Србији – нова агенда“

ДРИ на саветовању „Здравство у Србији – нова агенда“

Објављено: 10. 12. 2022.

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, представио је најзначајније неправилности и системске слабости у пословању корисника јавних средстава у области социјалног осигурања и социјалне заштите  на саветовању које је под називом „Здравство у Србији – нова агенда“ одржано од 6. до 9. децембра у Врњачкој Бањи. Осим о налазима, др Пејовић је у уводном делу саветовања говорио и о искуству и препорукама упућеним корисницима јавних средстава у овој области.

Интерна финансијска контрола, располагање сопстевнем приходима у здравственим установама, расходи за запослене у здравственим установама, исплата накнада за рад члановима управног и надзорног одбора, као и пропусти и неправилности у свим фазама поступака јавних набавки, од планирања до реализације, само су неке од неправилности код субјеката ревизије у овој области.

Према речима др Пејовића, интерна финансијска контрола код корисника средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, односно код здравствених установа, није на задовољавајућем нивоу. Већина здравствених установа нема успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле и нема успостављену интерну ревизију.

„Због непостојања прописа који уређују сопствене приходе у здравственим установама, ове установе различито поступају, како приликом остваривања сопствених прихода, тако и при трошењу тих средстава“, рекао је др Пејовић и додао да овакво пословање има за последицу нетранспарентно трошење јавних средстава у овој области.

У до сада спроведеним ревизијама, како је објаснио др Пејовић, и даље се уочавају неправилности у вези са планирањем, спровођењем и праћењем извршења јавних набавки, што указује на слабост и одсуство интерних контрола у вези са вршењем послова јавних набавки.

На скупу су разматране и теме које се односе на кадрове у здравственом систему у Србији, као и однос државног и приватног здравства.

На саветовању су, између осталих, говорили представници Министарства здравља, Републичког фонда за здарвствено осигурање и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

Тродневно саветовање је организовала Комора здравствених установа у Србији.