Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

ДРИ на саветовању „Здравство у Србији – нова агенда“

ДРИ на саветовању „Здравство у Србији – нова агенда“

Објављено: 10. 12. 2022.

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, представио је најзначајније неправилности и системске слабости у пословању корисника јавних средстава у области социјалног осигурања и социјалне заштите  на саветовању које је под називом „Здравство у Србији – нова агенда“ одржано од 6. до 9. децембра у Врњачкој Бањи. Осим о налазима, др Пејовић је у уводном делу саветовања говорио и о искуству и препорукама упућеним корисницима јавних средстава у овој области.

Интерна финансијска контрола, располагање сопстевнем приходима у здравственим установама, расходи за запослене у здравственим установама, исплата накнада за рад члановима управног и надзорног одбора, као и пропусти и неправилности у свим фазама поступака јавних набавки, од планирања до реализације, само су неке од неправилности код субјеката ревизије у овој области.

Према речима др Пејовића, интерна финансијска контрола код корисника средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, односно код здравствених установа, није на задовољавајућем нивоу. Већина здравствених установа нема успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле и нема успостављену интерну ревизију.

„Због непостојања прописа који уређују сопствене приходе у здравственим установама, ове установе различито поступају, како приликом остваривања сопствених прихода, тако и при трошењу тих средстава“, рекао је др Пејовић и додао да овакво пословање има за последицу нетранспарентно трошење јавних средстава у овој области.

У до сада спроведеним ревизијама, како је објаснио др Пејовић, и даље се уочавају неправилности у вези са планирањем, спровођењем и праћењем извршења јавних набавки, што указује на слабост и одсуство интерних контрола у вези са вршењем послова јавних набавки.

На скупу су разматране и теме које се односе на кадрове у здравственом систему у Србији, као и однос државног и приватног здравства.

На саветовању су, између осталих, говорили представници Министарства здравља, Републичког фонда за здарвствено осигурање и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

Тродневно саветовање је организовала Комора здравствених установа у Србији.