Најновије актуелности

17. 6. 2024.

Наставак обука у оквиру реализације Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину

Планирање ревизија, ревизијска документација, писање извештаја о ревизији, као и прикупљање доказа за писање пријава биле су теме предавања које су врховни државни ревизори, Ивица Гавриловић и Жељко Мотић, овлашћени државни ревизори, Слободан Мијаиловић и Зоран Степановић и секретар Институције, Маја Лакићевић одржали за запослене у Државној ревизорској институцији (ДРИ), у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

13. 6. 2024.

Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе

Врховна државна ревизорка у Сектору број 2, Стојанка Миловановић, одржала је данас презентацију „Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе – налази и препоруке у процесу планирања јавних набавки“ на радионици која је окупила бројне службенике за јавне набавке запослене у јединицама локалне самоуправе.

12. 6. 2024.

Представници ДРИ учесници четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор, представио је данас налазе, закључке и препоруке из Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини“ током четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина, који је онлајн организовала врховна ревизорска институција Летоније, председавајућа ЕУРОСАИ Радном групом за ревизију општина.

10. 6. 2024.

ДРИ укључена у глобалну иницијативу „Климатски скенер“

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и Јелена Ивковић, виша саветница у ревизији, учествовали су од 3. до 7. јуна на радионици  за имплементацију алата „Климатски скенер“, коју је у Прагу одржала Врховна ревизорска институција (ВРИ) Бразила уз подршку ВРИ Чешке Републике, као и међународних стручњака.

6. 6. 2024.

Учешће делегације ДРИ на Другом састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Делегација Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, учествовала је на Другом састанку Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), одржаном 4. и 5. јуна у Будимпешти.

ДРИ објавила регистар препорука за 2021. годину

ДРИ објавила регистар препорука за 2021. годину

Објављено: 26. 6. 2023.

Државна ревизорска институција (ДРИ) објавила је данас на свом веб-сајту Регистар препорука за 2021. годину. У ревизијама, спроведеним у 2021. години, ДРИ је дала 2.542 препоруке. Највише препорука дали смо у ревизијама правилности пословања – 1.300, затим у ревизијама финансијских извештаја 923, у ревизијама сврсисходности пословања дали смо 216 препорука, а у комбинованим ревизијама финансијских извештаја и правилности пословања 103 препорукe.


Од укупно 2.542 препоруке које су дате субјектима на основу ревизија спроведених 2021. године ради отклањања откривених неправилности/несврсисходности, 973 препоруке су „првог приоритета“ – које се односе на неправилности/несврсисходности које су субјекти ревизије, по закону, дужни да отклоне у року од 90 дана, 1.285 препорука је „другог приоритета“ – за неправилности/несврсисходности које су субјекти дужни да отклоне у року до годину дана и 284 препорука је „трећег приоритета“ – за неправилности/несврсисходности које су субјекти дужни да отклоне у року до три године и тако изврше препоруке Државне ревизорске институције.

 
Као што је и било очекивано, на данашњи дан највећи је проценат извршења препорука првог приоритета, и то 93%. Када посматрамо препоруке првог и другог приоритета, с обзиром на то да је прошло годину дана од давања препорука, проценат њиховог  спровођења је 83%.

Објављивањем препорука свим заинтересованим странама омогућено је да прате статус сваке препоруке дате у свакој врсти ревизије, свим субјектима, што је афирмативно за оне субјекте који спроводе препоруке и подстицајно за друге субјекте који треба да унапреде спровођење препорука које им је дала ДРИ.

Регистру препорука можете приступити избором подменија „регистар препорука“ у оквиру менија „ревизије“ или путем следећег линка:

https://www.dri.rs/registar-preporuka

Наставак објављивања Регистра препорука представља додатни корак ка повећању транспарентности и финансијске дисциплине институција јавног сектора, као и одговорности у трошењу јавних средстава.

Државна ревизорска институција је стратешки опредељена за то да у оквиру својих надлежности максимално допринесе унапређењу степена реализације препорука ревизије и да резултате поступка ревизије учини видљивијим и сврсисходнијим.