Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

ДРИ објавила регистар препорука за 2021. годину

ДРИ објавила регистар препорука за 2021. годину

Објављено: 26. 6. 2023.

Државна ревизорска институција (ДРИ) објавила је данас на свом веб-сајту Регистар препорука за 2021. годину. У ревизијама, спроведеним у 2021. години, ДРИ је дала 2.542 препоруке. Највише препорука дали смо у ревизијама правилности пословања – 1.300, затим у ревизијама финансијских извештаја 923, у ревизијама сврсисходности пословања дали смо 216 препорука, а у комбинованим ревизијама финансијских извештаја и правилности пословања 103 препорукe.


Од укупно 2.542 препоруке које су дате субјектима на основу ревизија спроведених 2021. године ради отклањања откривених неправилности/несврсисходности, 973 препоруке су „првог приоритета“ – које се односе на неправилности/несврсисходности које су субјекти ревизије, по закону, дужни да отклоне у року од 90 дана, 1.285 препорука је „другог приоритета“ – за неправилности/несврсисходности које су субјекти дужни да отклоне у року до годину дана и 284 препорука је „трећег приоритета“ – за неправилности/несврсисходности које су субјекти дужни да отклоне у року до три године и тако изврше препоруке Државне ревизорске институције.

 
Као што је и било очекивано, на данашњи дан највећи је проценат извршења препорука првог приоритета, и то 93%. Када посматрамо препоруке првог и другог приоритета, с обзиром на то да је прошло годину дана од давања препорука, проценат њиховог  спровођења је 83%.

Објављивањем препорука свим заинтересованим странама омогућено је да прате статус сваке препоруке дате у свакој врсти ревизије, свим субјектима, што је афирмативно за оне субјекте који спроводе препоруке и подстицајно за друге субјекте који треба да унапреде спровођење препорука које им је дала ДРИ.

Регистру препорука можете приступити избором подменија „регистар препорука“ у оквиру менија „ревизије“ или путем следећег линка:

https://www.dri.rs/registar-preporuka

Наставак објављивања Регистра препорука представља додатни корак ка повећању транспарентности и финансијске дисциплине институција јавног сектора, као и одговорности у трошењу јавних средстава.

Државна ревизорска институција је стратешки опредељена за то да у оквиру својих надлежности максимално допринесе унапређењу степена реализације препорука ревизије и да резултате поступка ревизије учини видљивијим и сврсисходнијим.