Најновије актуелности

26. 4. 2024.

Одржана обука о етици и интегритету за запосленe у ДРИ

У складу са Посебним програмом стручног усавршавања запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ) за 2024. годину, новозапослени и запослени, који нису похађали обуку у претходне три године, учествовали су на обуци Етика и лични интегритет, одржаној 26. априла у просторијама ДРИ.

24. 4. 2024.

Представници ДРИ учествовали на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Представници Државне ревизорске институције – овлашћени државни ревизори,  Драгојле Полић и Горан Чабаркапа и виши саветник за пројекте и европске интеграције, Томислав Јовановић, учествовали су на Десетом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, одржаном 22. и 23. априла у Варшави.

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

19. 4. 2024.

Председник ДРИ учествовао на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму који је на тему „Спровођење Циља одрживог развоја 13 о климатским мерама: улога, допринос и искуство врховних ревизорских институција (ВРИ)“, у организацији Генералног секретаријата ИНТОСАИ и Уједињених нација, одржан 16–18. априла у Бечу.

15. 4. 2024.

Представник ДРИ учесник међународног састанка ревизора

Врховни државни ревизор у Сектору број 3, Жељко Мотић, учествовао је 11. и 12. априла 2024. године на међународном састанку ревизора у Берну, заједно са представницима врховних ревизорских институција и представницима интерне ревизије у јавном сектору из земаља региона и Европе. 

ДРИ започела поступак ревизије 115 корисника јавних средстава

ДРИ започела поступак ревизије 115 корисника јавних средстава

Објављено: 8. 2. 2023.

Државна ревизорска институција (ДРИ) је започела поступак ревизије 115 корисника јавних средстава у складу са Програмом ревизије ДРИ за 2023. годину.

У првом делу реализације Програма ревизије за 2023. годину, ДРИ је започела поступак ревизије код следећих субјеката:

 1. Завршни рачун буџета Републике Србије за 2022. годину
 2. Министарство финансија (Глава 16.0)
 3. Министарство одбране (Глава 19.0)
 4. Министарство унутрашњих послова (Глава 15.0)
 5. Министарство просвете (Глава 26.0 Министарство просвете и Глава 26.4 Више и универзитетско образовање)
 6. Авио-служба Владе (Глава 3.13)
 7. Тужилаштво за организовани криминал (Глава 8.3)
 8. Привредни апелациони суд (Глава 6.3)
 9. Кабинет министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије (Глава 3.8)
 10. Привредни суд у Крагујевцу, Крагујевац
 11. Апелациони суд у Београду, Београд
 12. Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад
 13. Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Нови Сад
 14. Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“, Сремска Митровица
 15. Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад
 16. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда
 17. Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици
 18. Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу, Вршац
 19. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије
 20. Град Београд
 21. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за заштиту биља
 22. Град Крагујевац
 23. Општина Власотинце
 24. Општина Бачка Паланка
 25. Општина Рума
 26. Општина Кула
 27. Општина Трстеник
 28. Општина Лебане
 29. Општина Стара Пазова
 30. Општина Параћин
 31. Општина Аранђеловац
 32. Општина Ковин
 33. Општина Пећинци
 34. Општина Бачка Топола
 35. Општина Бајина Башта
 36. Општина Књажевац
 37. Општина Пожега
 38. Општина Ивањица
 39. Општина Алексинац
 40. Општина Алибунар
 41. Општина Деспотовац
 42. Општина Неготин
 43. Општина Лајковац
 44. Јавно стамбено предузеће „Крагујевац“
 45. Јавно предузеће „Полет“
 46. Јавно предузеће за грејање и одржавање стамбених зграда и пословних просторија Нови дом
 47. Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Нови Пазар
 48. Јавно предузеће Спортско културни центар „Обреновац“
 49. Potiski Vodovodi – Tisza Menti Vazmuvek doo
 50. Акционарско друштво за услуге на тржницама „Тржница“
 51. Јавно предузеће „Елгас Сента“
 52. Јавно комунално предузеће за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз“
 53. Јавно комунално предузеће „Топлана Бор“
 54. Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска топлана“, Крушевац
 55. Јавно комунално предузеће „Топлана“, Стара Пазова
 56. Јавно енергетско предузеће „Топлана“, Краљево
 57. Јавно комунално предузеће „Градска топлана“, Пирот
 58. Јавно комунално предузеће „Градска топлана“, Косјерић
 59. Јавно комунално предузеће „Градска топлана“, Велика Плана
 60. Јавно предузеће „Топлификација“, Пожаревац, са потпуном одговорношћу
 61. Град Зрењанин
 62. Град Сремска Митровица
 63. Национална служба за запошљавање
 64. Клиничко-болнички центар „Земун“, Београд
 65. Републички фонд за здравствено осигурање
 66. Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено осигурање
 67. Дом здравља „Др Милан-Бане Ђорђевић“, Велика Плана
 68. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
 69. Апотекарска установа Апотека „Београд“, Београд
 70. Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, Београд
 71. Завод за биоциде и медицинску екологију, Београд
 72. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 73. Здравствени центар „Ужице“, Ужице
 74. Општа болница „Крушевац“, Крушевац
 75. Установа „Геронтолошки центар“ Београд, Београд
 76. Здравствени центар „Врање“, Врање
 77. Општа болница „Алексинац“, Алексинац
 78. Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Београд
 79. Општа болница „Параћин“, Параћин
 80. Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, Београд
 81. Градски Центар за социјални рад Београд, Београд
 82. Фонд за социјално осигурање војних осигураника
 83. Дом здравља „Нови Сад“, Нови Сад
 84. Клиничко-болнички центар „Звездара“ – Београд, Београд
 85. Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“, Београд
 86. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд
 87. Министарство привреде, Београд
 88. Републичка дирекција за робне резерве, Београд
 89. Управа за резерве енергената, Београд
 90. Привредно друштво за приређивање сајмова и изложби „Београдски Сајам“, д. о. о., Београд
 91. Друштво за извођење хидрограђевинских радова „ПИМ Хидроинжењеринг“, д. о. о., Београд (Савски венац)
 92. Привредно друштво за транспортне услуге одржавање и оправку моторних возила „Аутотранспорт“, д. о. о., Костолац
 93. Агенција за осигурање депозита, Београд
 94. Предузеће за производњу и промет аутоделова „21.октобар“, д. о. о., Крагујевац
 95. Акционарско друштво „Холдинг индустрија каблова Јагодина“, Јагодина
 96. Привредно друштво „Симпо шик“, д.о.о., Куршумлија
 97. Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине“, Нови Сад
 98. Развојна агенција Србије, Београд
 99. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд
 100. „Транснафта“ а. д., Панчево
 101. Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности акционарско друштво, Београд
 102. Саобраћајно предузеће „Ласта“, Београд
 103. Друштво за управљање железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ а. д., Београд
 104. Компанија „Дунав осигурање“ а. д. о., Београд (Стари град)
 105. Агенција за акредитацију здравствених установа Србије, Београд
 106. Комисија за хартије од вредности, Београд
 107. Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, Београд
 108. Дирекција за железнице, Београд
 109. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга „Енергетика“, Крагујевац
 110. Друштво са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“, Нови Сад
 111. Привредно друштво „Нови Сад-Гас“ за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење,

д. о. о., Нови Сад

 1. Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „ДЕС“, друштво с ограниченом одговорношћу, Београд (Вождовац)
 2. Железнички интегрални транспорт „Београд“, друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Савски венац)
 3. Акционарско друштво за испитивање квалитета „Квалитет“, Ниш
 4. Водопривредно привредно друштво „Средњи Банат“, друштво са ограниченом одговорношћу, Зрењанин

ДРИ ће током године сукцесивно објављивати преостале субјекте из Програма ревизије у складу са издавањем закључака о спровођењу ревизија.

У складу са Програмом ревизије, ДРИ ће спроводити ревизије финансијских извештаја, ревизије правилности пословања, као и комбиновану ревизију финансијских извештаја и правилности пословања, комбиновану ревизију правилности и сврсисходности пословања и ревизију правилности пословања кроз проверу спровођења датих препорука у претходним извештајима.