Најновије актуелности

6. 12. 2023.

Одржан састанак Пододбора за економска и финансијска питања и статистику

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, обратио се данас представницима Европске комисије и изнео ажуриране информације у вези са екстерном ревизијом на састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику за праћење Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) Републике Србије Европској унији (ЕУ), одржаном у Београду.

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

ДРИ започела поступак ревизије код још 49 корисника јавних средстава

ДРИ започела поступак ревизије код још 49 корисника јавних средстава

Објављено: 27. 4. 2023.

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2023. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, ревизије правилности пословања и ревизије финансијских извештаја и правилности пословања код још 49 корисника јавних средстава.

Поступак ревизије започет је код следећих буџетских корисника:

 1. Министарство за бригу о селу
 2. Министарство спорта
 3. Универзитет у Београду – Биолошки факултет
 4. Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
 5. Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет
 6. Универзитет у Крагујевцу – Факултет медицинских наука
 7. Универзитет у Нишу – Машински факултет
 8. Педагошки факултет у Врању, Универзитета у Нишу
 9. Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину
 10. Висока техничка школа струковних студија у Суботици
 11. Институт за кукуруз „Земун поље“, Земун
 12. Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Нови Сад
 13. Јавно комунално предузеће „Зеленило Београд“
 14. Јавно комунално предузеће „Погребне услуге“, Београд
 15. Јавно комунално предузеће „Медиана“, Ниш
 16. Јавно комунално предузеће „Стари град“, Шабац
 17. Јавно комунално предузеће „Градска топлана“, Ниш
 18. Јавно предузеће за комуналну привреду „Лазаревац“
 19. Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“, Нови Сад
 20. Јавно комунално предузеће за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“, Чачак
 21. Јавно комунално предузеће Беочин
 22. Јавно комунално предузеће „Зеленило“, Сомбор
 23. Јавно комунално предузеће „Стандард“, Шид
 24. Јавно предузеће „Водовод“, Сурдулица
 25. Јавно комунално стамбено предузеће Топола
 26. Јавно комунално предузеће „Водовод“, Мионица
 27. Акционарско друштво за управљање слободном зоном Пирот, Пирот
 28. Агенција за реституцију, Београд
 29. Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Београд
 30. Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, ДЕС друштво са ограниченом одговорношћу, Ваљево
 31. Дунав-Тиса-Дунав водопривредно друштво Северна Бачка са ограниченом одговорношћу, Суботица
 32. „Дунав ауто“ друштво са ограниченом одговорношћу за услуге у друмском саобраћају, Београд
 33. Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, Београд
 34. ЈАТ – апартмани Копаоник друштво са ограниченом одговорношћу за хотелске услуге, Копаоник
 35. Предузеће за заштиту имовине и одржавање објеката „Колубара-услуге“ друштво са ограниченом одговорношћу, Лазаревац
 36. Пољопривредна стручна служба Бачка Топола друштво са ограниченом одговорношћу, Бачка Топола
 37. Пољопривредна стручна служба Кикинда друштво са ограниченом одговорношћу, Кикинда
 38. Пољопривредна саветодавна и стручна служба Београд друштво са ограниченом одговорношћу, Београд - Младеновац
 39. Пољопривредна стручна служба Рума друштво са ограниченом одговорношћу, Рума
 40. Пољопривредна стручна служба Пољопривредна станица друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Сад
 41. Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд
 42. Регулаторно тело за електронске медије, Београд
 43. Привредно друштво за рекултивацију и озелењавање земљишта РИО друштво са ограниченом одговорношћу, Костолац
 44. Републички сеизмолошки завод, Београд
 45. Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ друштво са ограниченом одговорношћу, Крагујевац
 46. Водопривредно друштво „Сава“ друштво са ограниченом одговорношћу, Шабац
 47. Водопривредно друштво „Сибница“ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд
 48. Привредно друштво за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Yumco-prizosi“ друштво са ограниченом одговорношћу, Врање
 49. Јавно предузеће Национални парк Фрушка Гора, Сремска Каменица