Најновије актуелности

17. 6. 2024.

Наставак обука у оквиру реализације Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину

Планирање ревизија, ревизијска документација, писање извештаја о ревизији, као и прикупљање доказа за писање пријава биле су теме предавања које су врховни државни ревизори, Ивица Гавриловић и Жељко Мотић, овлашћени државни ревизори, Слободан Мијаиловић и Зоран Степановић и секретар Институције, Маја Лакићевић одржали за запослене у Државној ревизорској институцији (ДРИ), у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

13. 6. 2024.

Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе

Врховна државна ревизорка у Сектору број 2, Стојанка Миловановић, одржала је данас презентацију „Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе – налази и препоруке у процесу планирања јавних набавки“ на радионици која је окупила бројне службенике за јавне набавке запослене у јединицама локалне самоуправе.

12. 6. 2024.

Представници ДРИ учесници четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор, представио је данас налазе, закључке и препоруке из Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини“ током четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина, који је онлајн организовала врховна ревизорска институција Летоније, председавајућа ЕУРОСАИ Радном групом за ревизију општина.

10. 6. 2024.

ДРИ укључена у глобалну иницијативу „Климатски скенер“

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и Јелена Ивковић, виша саветница у ревизији, учествовали су од 3. до 7. јуна на радионици  за имплементацију алата „Климатски скенер“, коју је у Прагу одржала Врховна ревизорска институција (ВРИ) Бразила уз подршку ВРИ Чешке Републике, као и међународних стручњака.

6. 6. 2024.

Учешће делегације ДРИ на Другом састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Делегација Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, учествовала је на Другом састанку Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), одржаном 4. и 5. јуна у Будимпешти.

Image not exists

Државна ревизорска институција поднела нове пријаве

Објављено: 17. 1. 2014.

Државна ревизорска институција, након објављивања извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2012. годину, а у вези са извршењем Програма ревизије за 2013. годину, као и оцене одазивних извештаја код два субјекта, поднела је прекршајним судовима 166 захтевa за покретање прекршајног поступка, а надлежним тужилаштвима 17 пријава за привредни преступ. Такође, Институција је надлежним тужилаштвима поднела и 35 кривичних пријава. Пријаве су поднете против више од 200 одговорних лица.

Државна ревизорска институција поднела је захтеве за покретање прекршајног поступка због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама, Закона о раду, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредбе о буџетском рачуноводству, док је пријаве за привредне преступе поднела услед непоштовања одредби Закона о рачуноводству и ревизији.

Кривичне пријаве против одговорних лица Институција је поднела због преузимања обавеза изнад износа одређених апропријацијама које су им одобрене за одређене намене у буџетској години, противзаконите наплате и исплате, несавесаног рада у служби, као и кривичног дела фалсификовања службених исправа.

Раније је Државна ревизорска институција, у поступку ревизије, из Програма ревизије за 2013. годину, поднела 29 пријава и то 24 захтева за покретање прекршајног поступка, једну пријаву за привредни преступ и четири кривичне пријаве.

Правни тимови Институције прикупљају доказе ради подношења одговарајућих пријава против одговорних лица у ревидираним субјектима – општинама Пријепоље и Инђија и Градске општине Сурчин.

Државна ревизорска институција неће давати детаљније информације у вези са поднетим захтевима за покретање прекршајних поступака, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама. Даље активности у вези са наведеним пријавама су у надлежности судова и тужилаштва

Имена одговорних лица у ревидираним субјектима против којих су поднете пријаве налазе се овде.