Најновије актуелности

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

9. 4. 2024.

Започето спровођење комбинованих ревизија правилности и сврсисходности пословања

У складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину, ДРИ је започела спровођење 33 комбинованe ревизијe правилности и сврсисходности пословања.

9. 4. 2024.

Започето спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2024. годину

Државни ревизори започели су спровођење 18 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину.

 

5. 4. 2024.

Учешће председника ДРИ на регионалној конференцији Светске банке у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на регионалној конференцији која је под називом „Прегледи потрошње као алат за јачање фискалног управљања“, у организацији Светске банке, одржана 3. и 4. априла у Бечу.

2. 4. 2024.

У ДРИ одржане обуке у области анализе података

Део запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ), на челу са председником и генералним државним ревизором, др Душком Пејовићем, учествовао је на обукама у вези са јачањем капацитета за анализу података које је у Београду од 25. марта до 1. априла одржала др Елизабет Јанг, ванредни професор на Универзитету у Холандији. Обукама су, између осталих, присуствовали чланови Савета, врховни државни ревизори и вође тимова за ревизију сврсисходности пословања.

Државна ревизорска институција предала Народној скупштини Извештај о раду ДРИ за 2022. годину

Државна ревизорска институција предала Народној скупштини Извештај о раду ДРИ за 2022. годину

Објављено: 31. 3. 2023.

Државна ревизорска институција (ДРИ) доставила је 29. марта Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду ДРИ за 2022. годину.

Подношењем Извештаја о раду за 2022. годину, ДРИ је пружила Народној скупштини информације о извршењу Програма ревизије за 2022. годину, датим мишљењима, утврђеним налазима, ефектима ревизије и датим препорукама за измену прописа. Извештај, такође, садржи податке о реализацији финансијског плана, раду Савета, сарадњи са међународним и домаћим организацијама и другим активностима које је ДРИ реализовала у току године.

У 2022. години ДРИ је сачинила 284 извештаја о ревизији и 250 послеревизионих извештаја.

У Извештају о раду ДРИ за 2022. годину посебно су истакнути ефекти ревизија спроведених у последње три године. Отклањањем откривених неправилности, односно несврсисходности, остварени су финансијски ефекти у износу од 9,62 милијарде динара. Када се поменути износ упореди са 897 милиона динара, које је ДРИ извршила у 2022. години, значи да је на сваки уложени динар у рад Институције, у буџет Републике Србије враћено 11 динара. Осим ових ефеката, истичемо 255 милијарди динара евидентиране имовине и обавеза чиме је створена објективнија основа за финансијско извештавање и 18,95 милијарди динара за које су субјекти ревизије ускладили пословање са прописима.

Уз Извештај о раду ДРИ за 2022. годину Народној скупштини је достављен и Извештај о спроведеној екстерној ревизији завршног рачуна ДРИ за 2022. годину који је позитивно оцењен.

Извештај о раду ДРИ за 2022. годину можете пронаћи овде.