Најновије актуелности

21. 9. 2023.

Представљен Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије

„Државна ревизорска институција (ДРИ) у 2022. години укупно је објавила 284 извештаја о ревизији и 250 послеревизионих извештаја“, рекао је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор, представљајући Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије.

15. 9. 2023.

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2022. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, представио је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Извештај о раду ДРИ за 2022. годину.

 

15. 9. 2023.

Одржан четврти регионални састанак ревизорских тимова за паралелне ревизије сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“

Ревизорски тим Државне ревизорске институције, који спроводи паралелну ревизију сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“ учествовао је на четвртом регионалном састанку ревизорских тимова врховних ревизорских институција (ВРИ) Црне Горе, Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Републике Србије одржаном 14. септембра у Бањалуци.

Државна ревизорска институција предала Народној скупштини Извештај о раду ДРИ за 2022. годину

Државна ревизорска институција предала Народној скупштини Извештај о раду ДРИ за 2022. годину

Објављено: 31. 3. 2023.

Државна ревизорска институција (ДРИ) доставила је 29. марта Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду ДРИ за 2022. годину.

Подношењем Извештаја о раду за 2022. годину, ДРИ је пружила Народној скупштини информације о извршењу Програма ревизије за 2022. годину, датим мишљењима, утврђеним налазима, ефектима ревизије и датим препорукама за измену прописа. Извештај, такође, садржи податке о реализацији финансијског плана, раду Савета, сарадњи са међународним и домаћим организацијама и другим активностима које је ДРИ реализовала у току године.

У 2022. години ДРИ је сачинила 284 извештаја о ревизији и 250 послеревизионих извештаја.

У Извештају о раду ДРИ за 2022. годину посебно су истакнути ефекти ревизија спроведених у последње три године. Отклањањем откривених неправилности, односно несврсисходности, остварени су финансијски ефекти у износу од 9,62 милијарде динара. Када се поменути износ упореди са 897 милиона динара, које је ДРИ извршила у 2022. години, значи да је на сваки уложени динар у рад Институције, у буџет Републике Србије враћено 11 динара. Осим ових ефеката, истичемо 255 милијарди динара евидентиране имовине и обавеза чиме је створена објективнија основа за финансијско извештавање и 18,95 милијарди динара за које су субјекти ревизије ускладили пословање са прописима.

Уз Извештај о раду ДРИ за 2022. годину Народној скупштини је достављен и Извештај о спроведеној екстерној ревизији завршног рачуна ДРИ за 2022. годину који је позитивно оцењен.

Извештај о раду ДРИ за 2022. годину можете пронаћи овде.