Најновије актуелности

23. 5. 2023.

Започело спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2023. годину

Државни ревизори започели су спровођење 17 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2023. годину.

23. 5. 2023.

Ревизија започета код још 57 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2023. годину, започела је током маја поступак ревизије финансијских извештаја и финансијских извештаја и правилности пословања код још 57 корисника јавних средстава.

23. 5. 2023.

Започете комбиноване ревизије правилности и сврсисходности пословања

Државна ревизорска институција препознала је јавне набавке као област високог ризика. Из тог разлога почела је да спроводи комбиноване ревизије правилности и сврсисходности пословања на нивоу групација потенцијалних субјеката. Циљ спровођења ове врсте ревизија је препознавање неправилности које се понављају код различитих субјеката ревизије.

15. 5. 2023.

Др Пејовић учествовао на састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, учествовао је на првом састанку новоформиране ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену, одржаном 11. маја у Риму у организацији  Врховне ревизорске институције (ВРИ) Италије.

27. 4. 2023.

ДРИ започела поступак ревизије код још 49 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2023. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, ревизије правилности пословања и ревизије финансијских извештаја и правилности пословања код још 49 корисника јавних средстава.

Државна ревизорска институција предала Народној скупштини Извештај о раду ДРИ за 2022. годину

Државна ревизорска институција предала Народној скупштини Извештај о раду ДРИ за 2022. годину

Објављено: 31. 3. 2023.

Државна ревизорска институција (ДРИ) доставила је 29. марта Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду ДРИ за 2022. годину.

Подношењем Извештаја о раду за 2022. годину, ДРИ је пружила Народној скупштини информације о извршењу Програма ревизије за 2022. годину, датим мишљењима, утврђеним налазима, ефектима ревизије и датим препорукама за измену прописа. Извештај, такође, садржи податке о реализацији финансијског плана, раду Савета, сарадњи са међународним и домаћим организацијама и другим активностима које је ДРИ реализовала у току године.

У 2022. години ДРИ је сачинила 284 извештаја о ревизији и 250 послеревизионих извештаја.

У Извештају о раду ДРИ за 2022. годину посебно су истакнути ефекти ревизија спроведених у последње три године. Отклањањем откривених неправилности, односно несврсисходности, остварени су финансијски ефекти у износу од 9,62 милијарде динара. Када се поменути износ упореди са 897 милиона динара, које је ДРИ извршила у 2022. години, значи да је на сваки уложени динар у рад Институције, у буџет Републике Србије враћено 11 динара. Осим ових ефеката, истичемо 255 милијарди динара евидентиране имовине и обавеза чиме је створена објективнија основа за финансијско извештавање и 18,95 милијарди динара за које су субјекти ревизије ускладили пословање са прописима.

Уз Извештај о раду ДРИ за 2022. годину Народној скупштини је достављен и Извештај о спроведеној екстерној ревизији завршног рачуна ДРИ за 2022. годину који је позитивно оцењен.

Извештај о раду ДРИ за 2022. годину можете пронаћи овде.