Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Image not exists

Европски рачунски суд – ECA

Објављено: 9. 12. 2010.

Европски рачунски суд (European Court of Auditors), као институција за екстерну ревизију Европске уније, развија добре контакте и односе са сличним организацијама широм света. Нарочиту пажњу поклања врховним ревизорским институцијама у Европи, у оквиру које је нарочито важна сарадња са врховним ревизорским институцијама држава чланица ЕУ и држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ.

Сарадња са врховним ревизорским институцијама централноевропских и источноевропских држава је започела 1993. године када је Европски рачунски суд организовао први састанак челника ових институција у Берлину. Циљ је била размена искустава на успостављању или реорганизацији врховних ревизорских институција у државама са демократијом у развоју.

Од 1997. године, Европски рачунски суд и државе чланице ЕУ су повећале сарадњу са овим државама и новим државама потенцијалним кандидатима и њиховим врховним ревизорским институцијама, и на формалном и на практичном нивоу, како би се олакшале размене информација, развијале методологије ревизије и промовисала стручна обука. Током целокупног овог периода, драгоцен партнер у сарадњи је била и SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management - Подршка унапређења руковођења и управљања), која представља заједничку иницијативу Организације за економску сарадњу и развој (OECD) и Европке уније, успостављењу 1992. године, и првенствено финансирану од стране Европке уније.

Након пријема нових чланица у периоду од 2004. до 2007. године, настављена је сарадња са врховним ревизорским институцијама преосталих држава кандидата (Турске, Хрватске, бивше југословенске републике Македоније и Исланда), као и са врховним ревизорским институцијама држава потенцијалних кандидата (Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије).
Препознајући користи и вредности активности сарадње Мреже, као и производа те сарадње за чланице Мреже које се припремају за придруживање ЕУ, врховне ревизорске институције ове Мреже су посвећене одржавању политике ’’отворених врата’’ и проширењу чланства на нове државе потенцијалне кандидате, а на основу установљених правила и критеријума.

Државна ревизорска институција Србије је чланица Мреже врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ од августа 2010. године.