Најновије актуелности

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

9. 4. 2024.

Започето спровођење комбинованих ревизија правилности и сврсисходности пословања

У складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину, ДРИ је започела спровођење 33 комбинованe ревизијe правилности и сврсисходности пословања.

9. 4. 2024.

Започето спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2024. годину

Државни ревизори започели су спровођење 18 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину.

 

5. 4. 2024.

Учешће председника ДРИ на регионалној конференцији Светске банке у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на регионалној конференцији која је под називом „Прегледи потрошње као алат за јачање фискалног управљања“, у организацији Светске банке, одржана 3. и 4. априла у Бечу.

2. 4. 2024.

У ДРИ одржане обуке у области анализе података

Део запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ), на челу са председником и генералним државним ревизором, др Душком Пејовићем, учествовао је на обукама у вези са јачањем капацитета за анализу података које је у Београду од 25. марта до 1. априла одржала др Елизабет Јанг, ванредни професор на Универзитету у Холандији. Обукама су, између осталих, присуствовали чланови Савета, врховни државни ревизори и вође тимова за ревизију сврсисходности пословања.Формирана Радна група за сарадњу интерне и екстерне ревизије

Објављено: 24. 5. 2012.

Државна ревизорска институција и Министарство финансија - Централна јединица за хармонизацију, формирали су јуче у Београду Радну групу за сарадњу интерне и екстерне ревизије. Циљ успостављања Радне групе јесте унапређење сарадње на питањима од заједничког интереса Државне ревизорске институције, Централне јединице за хармонизацију и јединица интерне ревизије. Како је најављено на Радионици о сарадњи интерне и екстерне ревизије, током које је формирана Радна група, ускоро ће бити конкретизоване активности овог радног тела доношењем Акционог плана.

Председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић нагласио је да иако врховне ревизорске институције (ВРИ) и интерни ревизори имају различите улоге, њихова општа сврха је да промовишу добро управљање, односно да допринесу ефикасности, ефективности и економичности државне управе.
Корист од сарадње ВРИ и интерних ревизора може бити вишеструка. Она се може огледати у размени идеја и знања, смањењу вероватноће непотребног дуплирања рада на ревизији, унапређењу покривености ревизијом на основу оцена ризика, рекао је Сретеновић. Он је оценио да би ВРИ и интерни ревизори могли да комуницирају у области планирања ревизије, да израђују методологију, организују заједничке обуке, обавештавају једни друге о поднетим извештајима.
Горан Цвејић, помоћник министра финансија је нагласио да је Радна група формирана као саветодавно тело чији је задатак да успостави прве контакте и да даље смернице за рад између Државне ревизорске институције, Министарства финансија - Централне јединице за хармонизацију и јединица интерне ревизије. Он је истакао да је законодавни оквир успостављања интерне финансијске контроле завршен и да сада следи фаза имплементације, односно конкретан рад кроз консолидоване извештаје интерне финансијске контроле.

Бјанка Бретеше, виши саветник у ревизији и финансијској контроли Сигме, је оценила да су и интерна и екстерна ревизија релативно нове области у Србији, које имплементирају нове системе и које се због тога суочавају са тешкоћама.
Сарадња интерне и екстерне ревизије је неопходна како би се јавна средства користила на најбољи начин, и како би све било транспарентно, поручила је Бретеше.
Учесници Радионице, која је организована уз помоћ Сигме, истакли су да ће о формирању Радног тела и његовим активностима информисати Народну скупштину, односно Одбор за финансије и Владу, односно министра финансија.
Радионици о сарадњи интерне и екстерне ревизије, којој је претходило одржавање округлог стола у новембру прошле године, присуствовало је највише руководство Државне ревизорске институције, представници Министарства финансијa, интерни ревизори појединих министарстава, фондова и агенција, као и представници Сигме.