Најновије актуелности

21. 9. 2023.

Представљен Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије

„Државна ревизорска институција (ДРИ) у 2022. години укупно је објавила 284 извештаја о ревизији и 250 послеревизионих извештаја“, рекао је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор, представљајући Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије.

15. 9. 2023.

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2022. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, представио је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Извештај о раду ДРИ за 2022. годину.

 

15. 9. 2023.

Одржан четврти регионални састанак ревизорских тимова за паралелне ревизије сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“

Ревизорски тим Државне ревизорске институције, који спроводи паралелну ревизију сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“ учествовао је на четвртом регионалном састанку ревизорских тимова врховних ревизорских институција (ВРИ) Црне Горе, Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Републике Србије одржаном 14. септембра у Бањалуци.

Извештај о раду ДРИ за 2021. годину усвојен на пленарној седници Народне скупштине

Извештај о раду ДРИ за 2021. годину усвојен на пленарној седници Народне скупштине

Објављено: 27. 2. 2023.

Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас, током другог ванредног заседања, Извештај о раду Државне ревизорске институције (ДРИ) за 2021. годину.

Током представљања Извештаја о раду ДРИ за 2021. годину, др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор,  рекао је да је у извештајној години ДРИ извршила и саставила 233 извештаја, 38 извештаја о ревизији одазивних извештаја и 256 послеревизионих изваштаја, односно укупно 527 ревизорских производа.

„Када упоредимо број извештаја са претходним периодом, на пример за 2021. годину у односу на 2018. годину и број запослених у Институцији, онда долазимо до податка да је број запослених порастао за 5,8%, а број извештаја за 28,5%“, истакао је др Пејовић и додао да је то је резултат промена које су уведене у Институцији.

Др Пејовић је нагласио да су за 108 извештаја о ревизији финансијских ревизија дате 23 позитивне оцене или 21,3%, 80 мишљења са резервом или 74,1%, три негативне оцене или 2,8% и две уздржане оцене или 1,8%.           

Што се тиче утврђених грешака и неправилности, грешке код припремних радњи за састављање финансијских извештаја износе 13,12 милијарди динара.

ДРИ је утврдила неправилности у пословању у износу од 69,19 милијарди динара, као и погрешна исказивања, односно грешке у финансијским извештајима у износу од 523,17 милијарди динара.

Највеће неправилности односе се на приходе и примања, расходе и издатке, резултате пословања, као и на припрему и доношење финансијског плана.

У области јавних набавки ДРИ је ревидирала 120 милијарди динара и утврдила 53,5 милијарди динара неправилности по свим основама, односно 44,5%.

„Највећи део неправилности у овој области односи на то да се набављало, а није се планирало, нити се спроводио поступак јавних набавки, а то је износило 17,71 милијарду динара. Или да није донет акт или акт је донет, али није правилно примењен у поступцима јавних набавки за 68,58 милијарди динара“, појаснио је др Пејовић.

ДРИ је током 2021. године субјектима ревизије дала укупно 2.542 препоруке.           

„Поднели смо и 101 пријаву за 195 одговорних лица“, нагласио је др Пејовић и додао да је од успостављања Институције до краја 2022. године поднето 2.365 прекршајних пријава, 250 кривичних пријава и 307 пријава за привредни преступ.                       

Говорећи о ефектима ревизије, др Пејовић је поручио да су факултети у 2020, 2021. и 2022. години вратили укупно 2,3 милијарде динара, које су добили да потроше.

„Након што је ревизијом утврђено да то чине супротно пропису, овај износ за три године факултети су вратили у буџет, иако су средства добили“, рекао је др Пејовић и додао да је то ефекат којим се показује да нису потрошена јавна средства мимо прописа.           

Поменуо је и други значајни ефекат – активе буџетских корисника на државном нивоу повећане су близу два билиона динара или две хиљаде милијарди динара јер су извршена евидентирања у билансу стања, односно на позиције биланса стања. „Тиме је уређена сама евиденција у билансима“, закључио је др Пејовић.

Током расправе, Верољуб Арсић, народни посланик и председник Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, нагласио је да Извештај о раду ДРИ детаљно извештава Народну скупштину о томе какве је контроле вршио, колико их је било, колико неправилности је пронађено, са препорукама усмереним на то како да народни посланици, у законодавном смислу, исправе закон.

„Борили смо се да та ДРИ добије своје место које заслужује у нашем правном систему зато што је она та која у наше име и за наш рачун спроводи контролу начина трошења јавних средстава“, поручио је Арсић.

Закључак Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава поводом разматрања Извештаја о раду ДРИ за 2021. годину од 4. октобра 2022. године усвојен је гласовима 145 народних посланика.