Најновије актуелности

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

9. 4. 2024.

Започето спровођење комбинованих ревизија правилности и сврсисходности пословања

У складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину, ДРИ је започела спровођење 33 комбинованe ревизијe правилности и сврсисходности пословања.

9. 4. 2024.

Започето спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2024. годину

Државни ревизори започели су спровођење 18 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину.

 

5. 4. 2024.

Учешће председника ДРИ на регионалној конференцији Светске банке у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на регионалној конференцији која је под називом „Прегледи потрошње као алат за јачање фискалног управљања“, у организацији Светске банке, одржана 3. и 4. априла у Бечу.

2. 4. 2024.

У ДРИ одржане обуке у области анализе података

Део запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ), на челу са председником и генералним државним ревизором, др Душком Пејовићем, учествовао је на обукама у вези са јачањем капацитета за анализу података које је у Београду од 25. марта до 1. априла одржала др Елизабет Јанг, ванредни професор на Универзитету у Холандији. Обукама су, између осталих, присуствовали чланови Савета, врховни државни ревизори и вође тимова за ревизију сврсисходности пословања.

Коришћење технолошког напретка у спровођењу ревизија

Коришћење технолошког напретка у спровођењу ревизија

Објављено: 21. 8. 2023.

Врховни државни ревизор Ивица Гавриловић и државни ревизор Дејан Стојиљковић учествовали су на радионици у оквиру иницијативе „Коришћење технолошког напретка“ (ЛОТА) у организацији Развојне иницијативе Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ) одржаној од 14. до 19. августа у Њу Делхију у Индији.

Иницијатива ЛОТА има за циљ да подржи ревизоре врховних ревизорских институција (ВРИ) да постану носиоци промена  који доносе технологију у свет ревизије ВРИ.

Током радионице разматране су теме које се односе на стратешко планирање за ИТ ревизије, развој капацитета, лидерске вештине и ефективно комуницирање за ову врсту ревизије, као и за анализу података.