Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.Савремена ревизија и значај јачања поверења

Објављено: 14. 10. 2022.

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор (ДРИ) др Душко Пејовић учествовао је на 10. међународној конференцији Удружењa интерних ревизора Србије, која је под називом „Изградите поверење, направите разлику“ одржана 14. октобра на Фрушкој Гори.

Излажући на тему „Савремена ревизија и значај јачања поверења“ др Пејовић је нагласио да је потребно да врховна ревизорска институција буде институција од поверења како би испунила своју функцију и допринела бољем друштву.

„Државна ревизорска институција је до садашњих резултата дошла ефикаснијим радом кроз промењено управљање, избором тема од значаја за друштво, обављањем квалитетних ревизија, јасним и правовременим комуницирањем са парламентом, субјектима ревизије и медијима у циљу адекватног спровођења препорука“, рекао је др Пејовић.

Према његовим речима, промењено управљање се највише огледа у доношењу новог стратешког плана, спровођења засебних ревизија правилности пословања, повећања ревизија пословања у укупно спроведеним ревизијама, даљом дигитализацијом пословања и новим врстама ревизија као одговорима на утврђене ризике.

На скупу су разматране теме, између осталих, о заједничким ревизијама у јавном сектору, сарадњи комисија за ревизију са интерним ревизорима, улози интерних ревизора у препознавању симптома и узрока кризе и оздрављењу организација.