Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Мирјана Гачевић и Жељко Мотић именовани за врховне државне ревизоре

Мирјана Гачевић и Жељко Мотић именовани за врховне државне ревизоре

Објављено: 29. 12. 2022.

Савет Државне ревизорске институције именовао је данас Мирјану Гачевић за врховног  државног ревизора у Сектору број 1 и Жељка Мотића за врховног државног ревизора у Сектору број 3. Полагањем заклетве пред члановима Савета, Гачевић и Мотић преузели су дужности врховних државних ревизора.

Новоименовани врховни државни ревизори поседују звање – овлашћени државни ревизор. Мирјана Гачевић је запослена у Државној ревизорској институцији од 2010. године, а Жељко Мотић од 2014. године.

По Закону о Државној ревизорској институцији, врховног државног ревизора,  на предлог председника Институције, именује и разрешава Савет, на период од шест година, са могућношћу реизбора.