Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Надлежна министарства пропуштају прилику да стипендирају већи број студената из буџета Републике Србије

Надлежна министарства пропуштају прилику да стипендирају већи број студената из буџета Републике Србије

Објављено: 2. 2. 2023.

Министарство просвете и Министарство омладине пропуштају прилику да стипендирају већи број студената из буџета Републике Србије јер постојећи начин доделе и праћења стипендија није довољно ефикасан, установила је Државна ревизорска институција (ДРИ) у Извештају о ревизији сврсисходности пословања – „Стипендирање студената из буџета Републике Србије“.

Постоји ризик од тога да је значајан део стипендија студентима био усмерен у области где је присутан вишак кадрова на тржишту рада. Велики број давалаца и корисника студентских стипендија, као и различите врсте и износи стипендија, указују на потребу успостављања системског и координисаног приступа приликом њихове доделе, наведено је у извештају ДРИ.

Како је показала ревизија, постоји потреба за унапређењем критеријума за доделу стипендија студентима из осетљивих друштвених група.

„Кључни циљ ревизије је био да оценимо да ли постоји простор за унапређење процеса стипендирања студената из буџета РС, као и за развој критеријума за доделу стипендија студентима“, изјавио је др Душко Пејовић, председник ДРИ, на конференцији за медије.

Према речима др Пејовића, у просеку из буџета РС за школску 2018/19, 2019/20. и 2020/21. годину, за стипендије је издвајано око две милијарде динара годишње и стипендирано преко 11 хиљада студената годишње.

„Акценат ревизије био је на четири врсте стипендија, које обухватају око 95 одсто додељених стипендија и око 80 одсто издвојених средстава. На студентске стипендије и стипендије за изузетно надарене студенте, које је додељивало Министарство просвете, као и стипендије за младе таленте у земљи и у иностранству, које је додељивало Министарство омладине“, објаснио је др Пејовић.

За три посматране школске године, 3.371 студент је добио стипендију код оба министарства истовремено, односно за исту школску годину. Скоро 80 одсто стипендираних младих талената у земљи претходно је примало студентску стипендију или стипендију за изузетно надарене студенте за исту школску годину.

Ревизијом је утврђено да постојећи начин стипендирања није довољно ефикасан у спречавању појаве да студенти примају више од једне стипендије из републичког буџета за исту школску годину.

„Након студентске стипендије, око 1.000 студената годишње примало је и стипендију за младе таленте у земљи иако није дозвољено примати више стипендија из буџета Републике Србије за исту школску годину“, рекао је Драгојле Полић, државни ревизор.

Министарство омладине, како је објаснио Полић, расписивало је конкурсе знатно касније него Министарство просвете, што је створило простор да студенти прво приме стипендију код Министарства просвете, а затим код Министарства омладине.

„Министарство просвете није подносило захтеве за повраћај исплаћених студентских стипендија, у случајевима када су студенти примали и стипендију код Министарства омладине“, истакао је Полић и додао да непостојање јединственог регистра стипендија додељених студентима отежава провере и праћење.

 Око девет одсто корисника стипендије за изузетно надарене студенте примало је и стипендију за младе таленте у земљи иако није дозвољено истовремено примати више стипендија из републичког буџета.   

 Државни ревизори су утврдили и да осетљиве друштвене групе и приоритетне области за друштво нису у довољној мери препознате при додели појединих врста стипендија студентима.

„Блажи услови и критеријуми за доделу студентских стипендија студентима из осетљивих друштвених група нису јасно дефинисани, притом положај студената из материјално угрожених породица није ни узет у обзир“, навео је Полић.

Ревизија је показала да нису у потпуности успостављени одговарајући механизми за праћење ефеката стипендирања изузетно надарених студената и младих талената

Према речима Полића, Министарство просвете није предвидело механизам задржавања и праћења останка у земљи након завршених студија за кориснике стипендија за изузетно надарене студенте, док је Министарство омладине успоставило механизам задржавања у земљи по завршетку студија за кориснике стипендија за младе таленте, али останак стипендиста у земљи не прати у довољној мери.

ДРИ је Министарству просвете и Министарству науке, технолошког развоја и иновација дала препоруке.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања "Стипендирање студената из буџета Републике Србије" доступан је овде.