Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

(Не)ефикасно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

(Не)ефикасно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

Објављено: 8. 2. 2023.

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ), др Душко Пејовић, рекао је данас да од укупног пољопривредног земљишта у државној својини, које је 31. октобра 2021. године износило 805.795 хектара, расположиво земљиште за давање у закуп и на коришћење износи 408.684 ха, односно 51 одсто, а изузете парцеле од давања у закуп и на коришћење чине 397.111 ха или 49 одсто.

„Главни разлози изузећа ових парцела су  разлика између правног и фактичког стања, односно на терену, није пољопривредно земљиште – 71 одсто, пашњаци и утрине који су враћени селу на коришћење – 19 одсто, парцеле ни правно ни фактички нису пољопривредно земљиште – четири одсто и остали разлози“, нагласио је др Пејовић на конференцији за медије.

Др Пејовић је додао да је од расположивог пољопривредног земљишта, уговорима о закупу и на коришћење дата површина од 264.929 хектара, односно 65 одсто, а земљиште које није дато у закуп и на коришћење, које остаје необрађено, површине је 143.488 хектара или 35 одсто.

Циљ ревизије сврсисходности пословања – „Ефикасно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини“ био је да се испита да ли се ефикасно користи пољопривредно земљиште у државној својини и то – доношењем планских докумената, свеобухватном и ажурном евиденцијом, давањем у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта, као и одговарајућом контролом.

Ревизијом су обухваћени Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,  Управа за пољопривредно земљиште, градови Зрењанин и Вршац.

Ревизија је показала да надлежни органи нису обезбедили ефикасно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, што је довело до тога да закупци улазе у посед и након отпочињања агроекономске године, а за пољопривреднике то значи немогућност избора културе коју ће сејати, док се пољопривредно земљиште у државној својини за то време не обрађује.

Основни предуслови за ефикасно издавање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини нису испуњени зато што пољопривредне основе, као обавезни плански документи, нису донете“, рекао је Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и додао да евиденција Управе за пољопривредно земљиште не приказује реално стање површине пољопривредног земљишта у државној својини.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде није, ни након више од 16 година од доношења Закона о пољопривредном земљишту, предузимало активности у циљу доношења Пољопривредне основе Републике Србије, као обавезног планског документа.

Према речима Стефановића, надлежни органи нису обезбедили ефикасно планирање и спровођење поступака давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, што је довело до тога да закупци пољопривредног земљишта на годину дана не могу да сеју јесење културе, а земљиште не може адекватно да се припреми ни за пролећне културе.

Градови Вршац  и Зрењанин нису ближе уредили поступак давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, како би спровођење тих поступака било ефикасно“, објаснио је Стефановић.

Како је објаснио, градови Вршац и Зрењанин нису благовремено доносили годишње програме, што је довело до кашњења у покретању и спровођењу поступака давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, као и у остваривању прихода од закупа.

Ревизија је показала и да су опредељене површине пољопривредног земљишта у државној својини за коришћење без плаћања накнаде без јасно прописаних критеријума.

„Услед недовољно ефикасног надзора надлежних органа над спровођењем Закона о пољопривредном земљишту и над коришћењем пољопривредног земљишта, изостаје унапређење ефикасности коришћења пољопривредног земљишта у државној својини“, закључио је Стефановић.

ДРИ је субјектима ревизије упутила препоруке у циљу унапређења стања у овој области. Министарству пољопривреде, ДРИ је, између осталог, препоручила да предузме активности у циљу доношења Пољопривредне основе Републике Србије, предузме мере и активности по питању благовременог доношења годишњих програма јединица локалне самоуправе и пропише критеријуме према којима јединице локалне самоуправе опредељују површину пољопривредног земљишта у државној својини коју дају на коришћење без плаћања накнаде.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања "Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини" доступан је овде.