Најновије актуелности

17. 6. 2024.

Наставак обука у оквиру реализације Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину

Планирање ревизија, ревизијска документација, писање извештаја о ревизији, као и прикупљање доказа за писање пријава биле су теме предавања које су врховни државни ревизори, Ивица Гавриловић и Жељко Мотић, овлашћени државни ревизори, Слободан Мијаиловић и Зоран Степановић и секретар Институције, Маја Лакићевић одржали за запослене у Државној ревизорској институцији (ДРИ), у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

13. 6. 2024.

Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе

Врховна државна ревизорка у Сектору број 2, Стојанка Миловановић, одржала је данас презентацију „Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе – налази и препоруке у процесу планирања јавних набавки“ на радионици која је окупила бројне службенике за јавне набавке запослене у јединицама локалне самоуправе.

12. 6. 2024.

Представници ДРИ учесници четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор, представио је данас налазе, закључке и препоруке из Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини“ током четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина, који је онлајн организовала врховна ревизорска институција Летоније, председавајућа ЕУРОСАИ Радном групом за ревизију општина.

10. 6. 2024.

ДРИ укључена у глобалну иницијативу „Климатски скенер“

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и Јелена Ивковић, виша саветница у ревизији, учествовали су од 3. до 7. јуна на радионици  за имплементацију алата „Климатски скенер“, коју је у Прагу одржала Врховна ревизорска институција (ВРИ) Бразила уз подршку ВРИ Чешке Републике, као и међународних стручњака.

6. 6. 2024.

Учешће делегације ДРИ на Другом састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Делегација Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, учествовала је на Другом састанку Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), одржаном 4. и 5. јуна у Будимпешти.

Неравномеран регионални развој утицао на неповољна демографска кретања

Неравномеран регионални развој утицао на неповољна демографска кретања

Објављено: 6. 2. 2023.

Иако улагања у регионални развој од 2011. до 2021. године износе преко три хиљаде милијарди динара, односно на годишњем нивоу просечно преко шест одсто БДП-а, у Републици Србији су још увек присутне значајне разлике у степену развијености региона, као и изразито неповољна демографска кретања – закључак је ревизије сврсисходности пословања „Утицај регионалног развоја на демографска кретања у Републици Србији“.

Како је показао извештај Државне ревизорске институције, у економском, социјалном и демографском смислу, у последњих неколико деценија присутне су неравномерности између севера и југа Србије, као и између њених статистичких региона.

„У развијеним регионима, Београдском региону и региону Војводине, налази се више од половине укупно запослених и ствара се око 2/3 вредности бруто домаћег производа Републике Србије“, изјавио је др Душко Пејовић, председник ДРИ и додао да се 40 одсто бруто домаћег производа остварује у Граду Београду, који има десет пута већу густину насељености од региона Јужне и Источне Србије.

„Највећи број тих насеља налази се у јужном и југоисточном делу Србије, на чијој територији се налази 16 од 19 девастираних општина“, нагласио је др Пејовић. Додао је да је од 2011. до 2020. године од 145 јединица локалне самоуправе у 128 забележен негативни миграциони салдо.

У периоду између последња два пописа – 2002. и 2011. године, 920 насеља у Србији смањило је број становника за трећину или за више од трећине.

„Национални план регионалног развоја, као и регионалне стратегије недовољно развијених региона, ни после 13 година од усвајања Закона о регионалном развоју нису донети, док две трећине јединица локалне самоуправе није донело планове развоја“, рекла је Нада Тошић, државни ревизор.

Институционални оквир дефинисан Законом о регионалном развоју, није успостављен ефективно на националном и регионалном нивоу, због чега изостаје обезбеђивање и унапређивање регионалног, али и локалног развоја.

Како је истакла Тошић, финансијски ресурси намењени регионалном развоју нису у потпуности ефикасно усмерени ка смањењу регионалних и унутаррегионалних диспаритета зато што нису усмерени ка приоритетима развоја региона, а степен развијености региона и јединица локалне самоуправе, као значајан критеријум за доделу подстицаја регионалног развоја, не одговара реалном стању.

Последица непостојања адекватне базe података за праћење пројеката, као ни методологије за вредновање мера и подстицаја регионалног развоја јесте недовољна транспарентност, као и немогућност оцене успешности развојних ефеката.

„Неопходнa је ефикаснијa координација, праћење и извештавање надлежних органа о утицају регионалног развоја на демографска кретања, јер су последње анализе у области регионалног развоја, које су основа за ефективно планирање и доношење одлука на свим нивоима у области регионалног развоја, израђене пре седам година“, поручила је Тошић.

Како би се стање у овој области побољшало, државни ревизори су упутили препоруке Министарству привреде, Регионалној развојној агенцији Златибор, Граду Ваљеву, општинама Бечеј и Житорађа.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања "Утицај регионалног развоја на демографска кретања у Републици Србији" доступан је овде.