Најновије актуелности

19. 2. 2024.

Представљен Обједињени извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у установама средњег образовања”

У циљу рационалнијег коришћења јавних средстава, потребно је да средње стручне школе успоставе ефикаснији систем набавки, нарочито у делу планирања набавки и праћењу извршења уговора, што би могло допринети побољшању услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Објављено: 9. 11. 2023.

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

 Председник ДРИ и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, истакао је да је ДРИ недавно представила два обједињена извештаја члановима Одбора за финaнсије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, као и да је ова врста извештавања наишла на изузетан пријем код народних посланика.

„Када објединимо налазе и препоруке из више извештаја у један извештај, то  омогућава лакши увид у важне и обједињене информације из одређених области јавног сектора, односно олакшава приступ надлежним скупштинским одборима и другим заинтересованим странама, о уоченим системским проблемима који су наведени у тим извештајима“, рекао је др Пејовић.          

На обукама је учествовало 77 запослених и то – чланови Савета, врховни државни ревизор, овлашћени државни ревизори, државнии ревизори, виши саветници и саветници.  

Обуке су организоване уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) и Пројекта за унапређење јавних набавки.