Најновије актуелности

21. 9. 2023.

Представљен Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије

„Државна ревизорска институција (ДРИ) у 2022. години укупно је објавила 284 извештаја о ревизији и 250 послеревизионих извештаја“, рекао је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор, представљајући Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије.

15. 9. 2023.

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2022. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, представио је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Извештај о раду ДРИ за 2022. годину.

 

15. 9. 2023.

Одржан четврти регионални састанак ревизорских тимова за паралелне ревизије сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“

Ревизорски тим Државне ревизорске институције, који спроводи паралелну ревизију сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“ учествовао је на четвртом регионалном састанку ревизорских тимова врховних ревизорских институција (ВРИ) Црне Горе, Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Републике Србије одржаном 14. септембра у Бањалуци.

Одржан четврти регионални састанак ревизорских тимова за паралелне ревизије сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“

Одржан четврти регионални састанак ревизорских тимова за паралелне ревизије сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“

Објављено: 15. 9. 2023.

Ревизорски тим Државне ревизорске институције, који спроводи паралелну ревизију сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“ учествовао је на четвртом регионалном састанку ревизорских тимова врховних ревизорских институција (ВРИ) Црне Горе, Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Републике Србије одржаном 14. септембра у Бањалуци.

Тимови свих врховних ревизорских институција су представили прелиминарне налазе ревизије, а договорене су и активности за предстојећи састанак који ће, почетком децембра,  бити одржан у Београду.

У складу са потписаним Споразумом 24. фебруара 2023. године у Београду, свака ВРИ ће ревизију спроводити на свом подручју, у складу са релевантним законодавством и стручним саопштењима Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ). По завршетку ревизије, свака потписница Споразума израдиће сопствени извештај о спроведеној ревизији сврсисходности пословања.

Како је предвиђено Споразумом, Државна ревизорска институција Републике Србије има улогу координатора у спровођењу активности за ову ревизију.

Испред Државне ревизорске институције скупу су присуствовали Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор, Жељко Крстић, државни ревизор и Марина Арсеновић, млађи саветник у ревизији.

Државна ревизорска институција паралелну ревизију сврсисходности пословања спроводи под називом „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“.

Паралелна ревизија сврсисходности пословања спроводи се у области родне равноправности – Циља одрживог развоја 5 – „Постићи родну равноправност и оснаживати све жене и девојчице“.

Подршку у реализацији пројектних активности потписницама Споразума пружа Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) у оквиру регионалног програма „Трансформативно финансирање за родну равноправност – ка транспарентнијем, инклузивнијем и одговорнијем управљању на Западном Балкану”, док финансијску подршку пројекту пружа Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА).