Најновије актуелности

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

9. 4. 2024.

Започето спровођење комбинованих ревизија правилности и сврсисходности пословања

У складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину, ДРИ је започела спровођење 33 комбинованe ревизијe правилности и сврсисходности пословања.

9. 4. 2024.

Започето спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2024. годину

Државни ревизори започели су спровођење 18 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину.

 

5. 4. 2024.

Учешће председника ДРИ на регионалној конференцији Светске банке у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на регионалној конференцији која је под називом „Прегледи потрошње као алат за јачање фискалног управљања“, у организацији Светске банке, одржана 3. и 4. априла у Бечу.

2. 4. 2024.

У ДРИ одржане обуке у области анализе података

Део запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ), на челу са председником и генералним државним ревизором, др Душком Пејовићем, учествовао је на обукама у вези са јачањем капацитета за анализу података које је у Београду од 25. марта до 1. априла одржала др Елизабет Јанг, ванредни професор на Универзитету у Холандији. Обукама су, између осталих, присуствовали чланови Савета, врховни државни ревизори и вође тимова за ревизију сврсисходности пословања.

Одржан четврти регионални састанак ревизорских тимова за паралелне ревизије сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“

Одржан четврти регионални састанак ревизорских тимова за паралелне ревизије сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“

Објављено: 15. 9. 2023.

Ревизорски тим Државне ревизорске институције, који спроводи паралелну ревизију сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“ учествовао је на четвртом регионалном састанку ревизорских тимова врховних ревизорских институција (ВРИ) Црне Горе, Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Републике Србије одржаном 14. септембра у Бањалуци.

Тимови свих врховних ревизорских институција су представили прелиминарне налазе ревизије, а договорене су и активности за предстојећи састанак који ће, почетком децембра,  бити одржан у Београду.

У складу са потписаним Споразумом 24. фебруара 2023. године у Београду, свака ВРИ ће ревизију спроводити на свом подручју, у складу са релевантним законодавством и стручним саопштењима Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ). По завршетку ревизије, свака потписница Споразума израдиће сопствени извештај о спроведеној ревизији сврсисходности пословања.

Како је предвиђено Споразумом, Државна ревизорска институција Републике Србије има улогу координатора у спровођењу активности за ову ревизију.

Испред Државне ревизорске институције скупу су присуствовали Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор, Жељко Крстић, државни ревизор и Марина Арсеновић, млађи саветник у ревизији.

Државна ревизорска институција паралелну ревизију сврсисходности пословања спроводи под називом „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“.

Паралелна ревизија сврсисходности пословања спроводи се у области родне равноправности – Циља одрживог развоја 5 – „Постићи родну равноправност и оснаживати све жене и девојчице“.

Подршку у реализацији пројектних активности потписницама Споразума пружа Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) у оквиру регионалног програма „Трансформативно финансирање за родну равноправност – ка транспарентнијем, инклузивнијем и одговорнијем управљању на Западном Балкану”, док финансијску подршку пројекту пружа Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА).