Најновије актуелности

6. 12. 2023.

Одржан састанак Пододбора за економска и финансијска питања и статистику

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, обратио се данас представницима Европске комисије и изнео ажуриране информације у вези са екстерном ревизијом на састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику за праћење Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) Републике Србије Европској унији (ЕУ), одржаном у Београду.

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

Одржан састанак представника ДРИ и Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније поводом спровођења заједничке ревизије

Одржан састанак представника ДРИ и Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније поводом спровођења заједничке ревизије

Објављено: 21. 3. 2023.

Данас је у Скопљу одржан састанак поводом спровођења заједничке ревизије сврсисходности пословања на ком су учествовали др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор и Максим Ацевски, главни државни ревизор Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније, са сарадницима.

Представници две врховне ревизорске институције договорили су се о спровођењу заједничке ревизије сврсисходности пословања у вези са темом која се односи на спремност две државе за спровођење Циљева одрживог развоја, према Агенди 2030 Уједињених нација.

Др Пејовић је нагласио да очекује да ће активности у заједничкој ревизији допринети економском, социјалном и еколошки одрживом развоју друштва.

„Овом ревизијом ћемо испитати да ли су завршени кључни процеси и у којој мери је постигнут напредак у остваривању Циљева одрживог развоја, седам година након усвајања Агенде 2030“, истакао је др Пејовић.

Делегацију ДРИ чинили су и др Бојана Митровић, потпредседница Савета, Невенка Бојанић и Љиљана Димитријевић, чланице Савета, Милена Милинковић, секретар Институције, Нада Тошић, државни ревизор, Ива Василић Миљић, начелник Службе за међународну сарадњу и односе са јавношћу, Никола Стојановић, виши саветник и Јелена Дарабош, млађи саветник.

Током састанка, представници две ВРИ разменили су и информације и искуства у области спровођења ревизија, а у циљу унапређења управљања јавним средствима.

Наведена ревизија проистекла је из Споразума о сарадњи, који су врховне ревизорске институције Републике Србије и Републике Северне Македоније потписале у фебруару 2022. године, са циљем спровођења начела, стандарда и смерница ИНТОСАИ и добре европске праксе, унапређења стручне и техничке сарадње и размене искуства.

Логистичку подршку организацији службеног пута у Скопље пружио је пројекат „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“ који подржавају владе Немачке и Швајцарске, а имплементира Немачка организација за техничку сарадњу (ГИЗ).