Најновије актуелности

23. 5. 2023.

Започело спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2023. годину

Државни ревизори започели су спровођење 17 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2023. годину.

23. 5. 2023.

Ревизија започета код још 57 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2023. годину, започела је током маја поступак ревизије финансијских извештаја и финансијских извештаја и правилности пословања код још 57 корисника јавних средстава.

23. 5. 2023.

Започете комбиноване ревизије правилности и сврсисходности пословања

Државна ревизорска институција препознала је јавне набавке као област високог ризика. Из тог разлога почела је да спроводи комбиноване ревизије правилности и сврсисходности пословања на нивоу групација потенцијалних субјеката. Циљ спровођења ове врсте ревизија је препознавање неправилности које се понављају код различитих субјеката ревизије.

15. 5. 2023.

Др Пејовић учествовао на састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, учествовао је на првом састанку новоформиране ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену, одржаном 11. маја у Риму у организацији  Врховне ревизорске институције (ВРИ) Италије.

27. 4. 2023.

ДРИ започела поступак ревизије код још 49 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2023. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, ревизије правилности пословања и ревизије финансијских извештаја и правилности пословања код још 49 корисника јавних средстава.

Одржан састанак представника ДРИ и Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније поводом спровођења заједничке ревизије

Одржан састанак представника ДРИ и Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније поводом спровођења заједничке ревизије

Објављено: 21. 3. 2023.

Данас је у Скопљу одржан састанак поводом спровођења заједничке ревизије сврсисходности пословања на ком су учествовали др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор и Максим Ацевски, главни државни ревизор Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније, са сарадницима.

Представници две врховне ревизорске институције договорили су се о спровођењу заједничке ревизије сврсисходности пословања у вези са темом која се односи на спремност две државе за спровођење Циљева одрживог развоја, према Агенди 2030 Уједињених нација.

Др Пејовић је нагласио да очекује да ће активности у заједничкој ревизији допринети економском, социјалном и еколошки одрживом развоју друштва.

„Овом ревизијом ћемо испитати да ли су завршени кључни процеси и у којој мери је постигнут напредак у остваривању Циљева одрживог развоја, седам година након усвајања Агенде 2030“, истакао је др Пејовић.

Делегацију ДРИ чинили су и др Бојана Митровић, потпредседница Савета, Невенка Бојанић и Љиљана Димитријевић, чланице Савета, Милена Милинковић, секретар Институције, Нада Тошић, државни ревизор, Ива Василић Миљић, начелник Службе за међународну сарадњу и односе са јавношћу, Никола Стојановић, виши саветник и Јелена Дарабош, млађи саветник.

Током састанка, представници две ВРИ разменили су и информације и искуства у области спровођења ревизија, а у циљу унапређења управљања јавним средствима.

Наведена ревизија проистекла је из Споразума о сарадњи, који су врховне ревизорске институције Републике Србије и Републике Северне Македоније потписале у фебруару 2022. године, са циљем спровођења начела, стандарда и смерница ИНТОСАИ и добре европске праксе, унапређења стручне и техничке сарадње и размене искуства.

Логистичку подршку организацији службеног пута у Скопље пружио је пројекат „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“ који подржавају владе Немачке и Швајцарске, а имплементира Немачка организација за техничку сарадњу (ГИЗ).