Најновије актуелности

19. 2. 2024.

Представљен Обједињени извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у установама средњег образовања”

У циљу рационалнијег коришћења јавних средстава, потребно је да средње стручне школе успоставе ефикаснији систем набавки, нарочито у делу планирања набавки и праћењу извршења уговора, што би могло допринети побољшању услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Објављено: 17. 11. 2023.

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

Уз председника, предавање је одржао и врховни државни ревизор у Сектору број 3, Жељко Мотић, на тему „Расходи за запослене“.

С обзиром да су теме које су биле предмет едукације значајне за правилну припрему и састављање финансијских извештаја, а нарочито за актуелни период у којем ће се спроводити попис имовине и обавеза, едукацији су присуствовали представници из целе Србије – руководиоци, као и запослени у финансијским и правним службама здравствених установа.

Организатори су нагласили да ће следећа едукација бити већ у децембру и да ће се углавном односити на уочене грешке и неправилности у досадашњим ревизијама,  у вези са састављањем финансијских извештаја. Очекује се да ће и ова едукација значајно помоћи здравственим установама и превентивно деловати на потпуно, ефикасно и објективно извештавање о њиховом пословању.