Најновије актуелности

21. 3. 2023.

Представници ДРИ учесници обуке за ревизоре сврсисходности пословања одржане у Бањалуци

Врховни државни ревизор Стојанка Миловановић и овлашћени државни ревизор Никола Стефановић учествовали су данас на обуци за ревизоре сврсисходности пословања, одржанoj у Бањалуци у организацији Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

21. 3. 2023.

Одржан састанак представника ДРИ и Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније поводом спровођења заједничке ревизије

Данас је у Скопљу одржан састанак поводом спровођења заједничке ревизије сврсисходности пословања на ком су учествовали др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор и Максим Ацевски, главни државни ревизор Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније, са сарадницима.

16. 3. 2023.

Уручено пет ИНТОСАИ сертификата запосленима ДРИ

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције, уручио је данас Наталији Паушић, државном ревизору, Милошу Мандушићу и Николи Стојановићу, вишим саветницима, Александру Глигоријевићу, самосталном саветнику и Јовану Дабовићу, саветнику у ревизији, међународне сертификате за ревизоре јавног сектора које издаје Развојна иницијатива Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ).

8. 3. 2023.

Одржана радионица о састављању обједињених извештаја у ревизији

Државна ревизорска институција (ДРИ) одржала је у Београду од 28. фебруара до 8. марта радионицу у вези са састављањем обједињених извештаја током које су представљена два обједињена извештаја – налази и препоруке из 15 извештаја о ревизији правилности и сврсиходности планирања јавних набавки у јединицама локалних самоуправа код директних корисника буџетских средстава, као и из девет извештаја о правилности и ефикасности поступака јавних набавки у установама ученичког стандарда.

3. 3. 2023.

Представницa ДРИ стажистa у Европском ревизорском суду

Млађa саветница у ревизији, Марина Петровић, започела је 1. марта 2023. године програм стажирања у Европском ревизорском суду (ЕРС) у Луксембургу. Заједно са колегама стажистима из врховних ревизорских институција Албаније, Молдавије и Турске, представница ДРИ боравиће у ЕРС до 31. јула ове године.

 

Одржана радионица о састављању обједињених извештаја у ревизији

Одржана радионица о састављању обједињених извештаја у ревизији

Објављено: 8. 3. 2023.

Државна ревизорска институција (ДРИ) одржала је у Београду од 28. фебруара до 8. марта радионицу у вези са састављањем обједињених извештаја током које су представљена два обједињена извештаја – налази и препоруке из 15 извештаја о ревизији правилности и сврсиходности планирања јавних набавки у јединицама локалних самоуправа код директних корисника буџетских средстава, као и из девет извештаја о правилности и ефикасности поступака јавних набавки у установама ученичког стандарда.

Циљ обједињавања извештаја је да се анализом налаза ревизија правилности пословања спроведених на исте теме – из области јавних набавки, препознају неправилности које се понављају без обзира на различите субјекте ревизије. 

Председник ДРИ и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, нагласио је значај овог извештавања, као области којој ће ДРИ посветити посебну пажњу.

„ДРИ ће дефинисати критеријуме на основу којих ће бирати области ревизије за које ће налази и препоруке из појединачних извештаја о ревизији бити преточени у обједињене извештаје“, рекао је др Пејовић.

Врховне ревизорске институције (ВРИ) у земљама чланицама Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) препознале су ово извештавање као прилику да се пажња владе и парламента усмери на области које су потенцијално ризичне, као и на могућност да се укаже на проблеме који нису решени, а на које ВРИ континуирано указују. Обједињеним извештавањем пажња целокупне јавности усмерава се на области у којима се може унапредити ефикасност, добра управа и одговорно управљање јавним средствима.

Радионице су организоване уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) и Пројекта за унапређење јавних набавки.