Најновије актуелности

6. 12. 2023.

Одржан састанак Пододбора за економска и финансијска питања и статистику

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, обратио се данас представницима Европске комисије и изнео ажуриране информације у вези са екстерном ревизијом на састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику за праћење Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) Републике Србије Европској унији (ЕУ), одржаном у Београду.

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

Одржана радионица о састављању обједињених извештаја у ревизији

Одржана радионица о састављању обједињених извештаја у ревизији

Објављено: 8. 3. 2023.

Државна ревизорска институција (ДРИ) одржала је у Београду од 28. фебруара до 8. марта радионицу у вези са састављањем обједињених извештаја током које су представљена два обједињена извештаја – налази и препоруке из 15 извештаја о ревизији правилности и сврсиходности планирања јавних набавки у јединицама локалних самоуправа код директних корисника буџетских средстава, као и из девет извештаја о правилности и ефикасности поступака јавних набавки у установама ученичког стандарда.

Циљ обједињавања извештаја је да се анализом налаза ревизија правилности пословања спроведених на исте теме – из области јавних набавки, препознају неправилности које се понављају без обзира на различите субјекте ревизије. 

Председник ДРИ и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, нагласио је значај овог извештавања, као области којој ће ДРИ посветити посебну пажњу.

„ДРИ ће дефинисати критеријуме на основу којих ће бирати области ревизије за које ће налази и препоруке из појединачних извештаја о ревизији бити преточени у обједињене извештаје“, рекао је др Пејовић.

Врховне ревизорске институције (ВРИ) у земљама чланицама Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) препознале су ово извештавање као прилику да се пажња владе и парламента усмери на области које су потенцијално ризичне, као и на могућност да се укаже на проблеме који нису решени, а на које ВРИ континуирано указују. Обједињеним извештавањем пажња целокупне јавности усмерава се на области у којима се може унапредити ефикасност, добра управа и одговорно управљање јавним средствима.

Радионице су организоване уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) и Пројекта за унапређење јавних набавки.