Најновије актуелности

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

9. 4. 2024.

Започето спровођење комбинованих ревизија правилности и сврсисходности пословања

У складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину, ДРИ је започела спровођење 33 комбинованe ревизијe правилности и сврсисходности пословања.

9. 4. 2024.

Започето спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2024. годину

Државни ревизори започели су спровођење 18 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину.

 

5. 4. 2024.

Учешће председника ДРИ на регионалној конференцији Светске банке у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на регионалној конференцији која је под називом „Прегледи потрошње као алат за јачање фискалног управљања“, у организацији Светске банке, одржана 3. и 4. априла у Бечу.

2. 4. 2024.

У ДРИ одржане обуке у области анализе података

Део запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ), на челу са председником и генералним државним ревизором, др Душком Пејовићем, учествовао је на обукама у вези са јачањем капацитета за анализу података које је у Београду од 25. марта до 1. априла одржала др Елизабет Јанг, ванредни професор на Универзитету у Холандији. Обукама су, између осталих, присуствовали чланови Савета, врховни државни ревизори и вође тимова за ревизију сврсисходности пословања.Постизање квалитета у ревизији

Објављено: 18. 5. 2012.

Међународни Семинар о постизању квалитета у ревизији, коме су присуствовали и представници Државне ревизорске институције Републике Србије, одржан је у Прагу у организацији Врховне канцеларије за ревизију Републике Чешке. Семинар је представљао другу активност из Плана рада Мреже врховних ревизорских институција (ВРИ) држава приступница, кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европску унију и Европског ревизорског суда. Кључне теме семинара су биле улога надзора и прегледа током вршења ревизијског рада, имплементација других елемената стандарда ISSAI 40 (вођење, етички стандарди или праћење) и начина на који се може унапредити контрола квалитета. Циљ семинара је био увод у стандарде кроз примену одабраних елемената ISSAI 40 и ISQC-1, размена искустава о свакодневној пракси имплементације контроле квалитета, утврђивање неопходних унапређења и промовисање сарадње међу врховним ревизорским институцијама чланицама Мреже. Експерти из ВРИ чланица Мреже и представници ВРИ Чешке Републике, Немачке, Летоније, Норвешке и Сигме су одржали презентације.

Техничку, методолошку и финансијску подршку семинару, коме је присуствовало више од 40 учесника из 18 организација и институција, пружили су Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД/СИГМА), Европски ревизорски суд и Заједничка радна група за ревизијске активности.