Најновије актуелности

6. 12. 2023.

Одржан састанак Пододбора за економска и финансијска питања и статистику

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, обратио се данас представницима Европске комисије и изнео ажуриране информације у вези са екстерном ревизијом на састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику за праћење Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) Републике Србије Европској унији (ЕУ), одржаном у Београду.

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

Потписан Споразум о спровођењу паралелне ревизије сврсисходности пословања у области родне равноправности

Потписан Споразум о спровођењу паралелне ревизије сврсисходности пословања у области родне равноправности

Објављено: 24. 2. 2023.

Челници Државне ревизорске институције Републике Србије, др Душко Пејовић,  Државне ревизорске институције Црне Горе, Никола Н. Ковачевић, Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине, Хрвоје Твртковић, Уреда за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине, Џевад Некић, и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, Јово Радукић, потписали су данас у Београду Споразум о споровођењу паралелне ревизије у области родне равноправности, чиме су се усагласили да ће током 2023. године спровести ревизију сврсисходности пословања чији је радни назив „Остваривање родне равноправности“.

Приликом потписивања споразума др Душко Пејовић, председник и генерални државни ревизор, нагласио је да су унапређење родне равноправности и побољшан положај жена и мушкараца у Србији препознати као један од приоритета Владе Републике Србије.

„Родна равноправност је предуслов развоја нашег друштва и сви грађани и грађанке треба да имају једнаке шансе да остваре своје пуне потенцијале и да се њихова понашања, потенцијали и потребе једнако вреднују у друштву, а да дискриминиција по основу пола и рода буде искорењена“, поручио је др Пејовић.

Како је предвиђено Споразумом, свака Институција ће ревизију спроводити на свом подручју, у складу са релевантним законодавством и стручним саопштењима Међународне организације врховних ревизорских институција (INTOSAI). По завршетку ревизије, свака потписница Споразума израдиће сопствени извештај o спроведеној ревизији сврсисходности пословања.

Државна ревизорска институција Републике Србије, како су се сагласиле потписнице споразума, биће координатор спровођења активности за ову ревизију.

Паралелна ревизија сврсисходности пословања спроводи се у области родне равноправности – Циља одрживог развоја 5 – „Постићи родну равнопарвност и оснаживати све жене и девојчице“.

Подршку у реализацији пројектних активности потписницама Споразума пружаће Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), док ће финансијску подршку целокупном пројекту пружити Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (SIDA).