Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Утицај припреме одлуке о буџету јединица локалне самоуправе на ефикасно и ефективно коришћење буџетских средстава

Потребно унапредити финансијско планирање у јединицама локалне самоуправе

Објављено: 26. 1. 2023.

„Анализом буџета јединица локалних самоуправа за период од 2019. до 2021. године утврђено је да, у односу на планирани износ прихода и примања, у просеку годишње није остварено 32 милијарде динара, односно 14 одсто планираног износа је мање остварено“, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор.

На конференцији за медије, на којој је представљен Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Утицај припреме одлуке о буџету јединица локалне самоуправе на ефикасно и ефективно коришћење буџетских средстава“, др Пејовић је истакао да су у односу на одобрене апропријације у 2021. години, расходи и издаци извршени у мањем износу за 65 милијарди динара или су реализовани мање од 80 одсто.

„Реализација капиталних издатака углавном је још мања од укупног степена реализације буџета и у просеку износи 63 одсто“, нагласио је др Пејовић.

Према речима др Пејовића, 24 одсто градова и општина, односно седам градова и 28 општина, донело је Одлуку о буџету за 2021. годину након истека рока прописаног Законом о буџетском систему.

Циљ ревизије био је да се утврди да ли начин на који се спроводи поступак припреме и доношења одлуке о буџету обезбеђује ефикасно и ефективно коришћење средстава буџета јединица локалне самоуправе, као и да се испитају узроци наведених проблема и дају препоруке за унапређење сврсисходности пословања надлежних органа у овој области.

Зоран Степановић, овлашћени државни ревизор и вођа тима који се спровео ревизију, нагласио је да је за ефикасније и ефективније коришћење средстава буџета јединица локалне самоуправе потребно обезбедити благовремено спровођење поступка припреме буџета, усклађеност планираног обима средстава и очекиваних учинака активности са стварним могућностима њихове реализације и унапредити праћење и извештавање о ефектима који су постигнути.

„Успостављени ниво координације у поступку припреме одлуке о буџету не обезбеђује да се све активности реализују благовремено због чега се скраћује време расположиво за разматрање предлога и долази до кашњења приликом усвајања одлуке о буџету“, нагласио је Степановић.

Према речима Степановића, реалност планираног буџета умањена је због планирања прихода и примања у износу који не одговара стварним могућностима за њихово остварење и изостанка или недовољног разматрања усаглашености планираног обима и очекиваних учинака активности са стварним могућностима њихове реализације.

„Закључили смо да због тога што донете одлуке о буџету не садрже адекватне податке о очекиваним учинцима и није обезбеђено адекватно праћење и извештавање о учинцима буџета, ни извештаји о оствареном учинку не пружају адекватне информације о ефектима који су постигнути реализацијом буџета“, рекао је Степановић.

Државна ревизорска институција је након спроведене ревизије дала препоруке  субјектима ревизије – Министарству финансија, Граду Зајечару, Граду Краљеву и Општини Инђији у циљу повећања ефикасности програмског буџетирања и унапређења финансијског план.

Извештај о ревизији сврсиходности пословања "Утицај припреме одлуке о буџету јединица локалне самоуправе на ефикасно и ефективно коришћење буџетских средстава" доступан је овде.