Најновије актуелности

8. 7. 2024.

Реаговање ДРИ на текст који је објављен на порталу autonomija.info под називом „Најмање 600.000 људи у апсолутном сиромаштву“

Државна ревизорска институција реагује на текст који је објављен на порталу autonomija.info 6. јула 2024. године, под називом „Најмање 600.000 људи у апсолутном сиромаштву“, у коме су изнете нетачне тврдње.

3. 7. 2024.

Реаговање ДРИ на текст Радио Слободна Европа који је објављен под насловом „Донације за десничарске организације из Управе Србије за дијаспору коју је водио Арно Гујон“

Државна ревизорска институција реагује на текст који је објављен на порталу Радио Слободна Европа 1. јула 2024. године под називом „Донације за десничарске организације из Управе Србије за дијаспору коју је водио Арно Гујон“, у коме су изнете нетачне тврдње.

2. 7. 2024.

Новоизабрани народни посланици Републике Србије упознати са надлежностима ДРИ

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) др Душко Пејовић, на уводном семинару који је Народна скупштина, у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и  Вестминстерском фондацијом за демократију одржала 30. јуна и 1. јула у Шапцу, представио је народним посланицима актуелног сазива Народне скупштине Републике Србије, који први пут врше ту функцију, правни оквир и надлежности, организациону структуру, историју и развој ДРИ.

1. 7. 2024.

Представник ДРИ учествовао на ЕУРОСАИ конференцији за младе у Варшави

Јован Дабовић, самостални саветник у Сектору 5 учествовао је на 6. конференцији Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) за младе одржаној од 24. до 28. јуна у Варшави, Република Пољска.

26. 6. 2024.

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2023. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, је дана 25. јуна 2024. године у Народној Скупштини Републике Србије, представио члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Извештај о раду ДРИ за 2023. годину.

Утицај припреме одлуке о буџету јединица локалне самоуправе на ефикасно и ефективно коришћење буџетских средстава

Потребно унапредити финансијско планирање у јединицама локалне самоуправе

Објављено: 26. 1. 2023.

„Анализом буџета јединица локалних самоуправа за период од 2019. до 2021. године утврђено је да, у односу на планирани износ прихода и примања, у просеку годишње није остварено 32 милијарде динара, односно 14 одсто планираног износа је мање остварено“, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор.

На конференцији за медије, на којој је представљен Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Утицај припреме одлуке о буџету јединица локалне самоуправе на ефикасно и ефективно коришћење буџетских средстава“, др Пејовић је истакао да су у односу на одобрене апропријације у 2021. години, расходи и издаци извршени у мањем износу за 65 милијарди динара или су реализовани мање од 80 одсто.

„Реализација капиталних издатака углавном је још мања од укупног степена реализације буџета и у просеку износи 63 одсто“, нагласио је др Пејовић.

Према речима др Пејовића, 24 одсто градова и општина, односно седам градова и 28 општина, донело је Одлуку о буџету за 2021. годину након истека рока прописаног Законом о буџетском систему.

Циљ ревизије био је да се утврди да ли начин на који се спроводи поступак припреме и доношења одлуке о буџету обезбеђује ефикасно и ефективно коришћење средстава буџета јединица локалне самоуправе, као и да се испитају узроци наведених проблема и дају препоруке за унапређење сврсисходности пословања надлежних органа у овој области.

Зоран Степановић, овлашћени државни ревизор и вођа тима који се спровео ревизију, нагласио је да је за ефикасније и ефективније коришћење средстава буџета јединица локалне самоуправе потребно обезбедити благовремено спровођење поступка припреме буџета, усклађеност планираног обима средстава и очекиваних учинака активности са стварним могућностима њихове реализације и унапредити праћење и извештавање о ефектима који су постигнути.

„Успостављени ниво координације у поступку припреме одлуке о буџету не обезбеђује да се све активности реализују благовремено због чега се скраћује време расположиво за разматрање предлога и долази до кашњења приликом усвајања одлуке о буџету“, нагласио је Степановић.

Према речима Степановића, реалност планираног буџета умањена је због планирања прихода и примања у износу који не одговара стварним могућностима за њихово остварење и изостанка или недовољног разматрања усаглашености планираног обима и очекиваних учинака активности са стварним могућностима њихове реализације.

„Закључили смо да због тога што донете одлуке о буџету не садрже адекватне податке о очекиваним учинцима и није обезбеђено адекватно праћење и извештавање о учинцима буџета, ни извештаји о оствареном учинку не пружају адекватне информације о ефектима који су постигнути реализацијом буџета“, рекао је Степановић.

Државна ревизорска институција је након спроведене ревизије дала препоруке  субјектима ревизије – Министарству финансија, Граду Зајечару, Граду Краљеву и Општини Инђији у циљу повећања ефикасности програмског буџетирања и унапређења финансијског план.

Извештај о ревизији сврсиходности пословања "Утицај припреме одлуке о буџету јединица локалне самоуправе на ефикасно и ефективно коришћење буџетских средстава" доступан је овде.