Најновије актуелности

26. 4. 2024.

Одржана обука о етици и интегритету за запосленe у ДРИ

У складу са Посебним програмом стручног усавршавања запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ) за 2024. годину, новозапослени и запослени, који нису похађали обуку у претходне три године, учествовали су на обуци Етика и лични интегритет, одржаној 26. априла у просторијама ДРИ.

24. 4. 2024.

Представници ДРИ учествовали на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Представници Државне ревизорске институције – овлашћени државни ревизори,  Драгојле Полић и Горан Чабаркапа и виши саветник за пројекте и европске интеграције, Томислав Јовановић, учествовали су на Десетом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, одржаном 22. и 23. априла у Варшави.

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

19. 4. 2024.

Председник ДРИ учествовао на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму који је на тему „Спровођење Циља одрживог развоја 13 о климатским мерама: улога, допринос и искуство врховних ревизорских институција (ВРИ)“, у организацији Генералног секретаријата ИНТОСАИ и Уједињених нација, одржан 16–18. априла у Бечу.

15. 4. 2024.

Представник ДРИ учесник међународног састанка ревизора

Врховни државни ревизор у Сектору број 3, Жељко Мотић, учествовао је 11. и 12. априла 2024. године на међународном састанку ревизора у Берну, заједно са представницима врховних ревизорских институција и представницима интерне ревизије у јавном сектору из земаља региона и Европе. 

Потребно унапредити информационе системе у правосуђу

Потребно унапредити информационе системе у правосуђу

Објављено: 6. 2. 2023.

Неопходно је да Mинистарство правде унапреди управљање, обезбеди виши ниво поузданости информационих система и омогући грађанима коришћење додатних електронских услуга – кључна је порука извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Информациони системи у правосуђу“ који је објавила Државна ревизорска институција.

„У правосуђу у Републици Србији, у употреби је више од 20 информационих система, који се користе за вођење предмета, размену података, увид у податке“, рекао је др Душко Пејовић, председник ДРИ, на конференцији за медије.

Према речима др Пејовића, ревизијом су утврђени проблеми, као што су застарели рачунари и небезбедни оперативни системи, неравноправно коришћење електронских и папирних докумената.

„Спроводећи ову ИТ ревизију, утврдили смо и да  информациона безбедност није на неопходном нивоу јер није организационо и нормативно уређена, није обезбеђен континуитет пословања у ванредним околностима и у случају раскида сарадње са пружаоцима услуга, пружалац услуге има приступ продукционој бази, а обрада података о личности није уређена тако да су јасно разграничене улоге Министарства правде, судова и пружалаца услуга“, нагласио је др Пејовић. 

Др Пејовић је похвалио Министарство правде истичући да је увођењем правосудног информационог система остварило финансијске уштеде и повећало ефикасност у раду.

„Правосудни информациони систем је прави пример како дигитализација може довести до ефикаснијег рада и значајних уштеда“, истакао је др Пејовић и додао да је Министарство правде, од почетка примене информационог система, уштедело више од седам милијарди динара.

Државни ревизор Дејан Стоjиљковић нагласио је да је ревизијом утврђено да није обезбеђено стабилно финансирање информационих система у правосуђу због недостатка финансијских средстава, што за последицу има застареле рачунаре, застареле и небезбедне оперативне системе, као и недовољан број запослених на ИТ пословима.

„Министарство правде и судови нису успоставили управљање информационом безбедношћу информационих система у правосуђу на свеобухватан начин, јер нису усвојене и примењене мере заштите које обухватају управљање ИТ ризицима, организациону ИТ структуру и усвајање и примену одговарајућих правила и процедура у области информационе безбедности и управљање процесом континуитета пословања, што је неопходно како би била осигурана поузданост система“, рекао је Стојиљковић.

Како је објаснио, није успостављен ефективан механизам сарадње Министарства правде и судова са пружаоцима услуге, зато што нису усвојена и имплементирана правила и процедуре када је у питању ова област, пружаоци услуга имају приступ продукционим базама и процес обраде података о личности није уређен на начин прописан законом.

Државни ревизори дали су Министарству правде 12 препорука за уређење ове области.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања "Информациони системи у правосуђу" доступан је овде.