Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Потребно унапредити информационе системе у правосуђу

Потребно унапредити информационе системе у правосуђу

Објављено: 6. 2. 2023.

Неопходно је да Mинистарство правде унапреди управљање, обезбеди виши ниво поузданости информационих система и омогући грађанима коришћење додатних електронских услуга – кључна је порука извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Информациони системи у правосуђу“ који је објавила Државна ревизорска институција.

„У правосуђу у Републици Србији, у употреби је више од 20 информационих система, који се користе за вођење предмета, размену података, увид у податке“, рекао је др Душко Пејовић, председник ДРИ, на конференцији за медије.

Према речима др Пејовића, ревизијом су утврђени проблеми, као што су застарели рачунари и небезбедни оперативни системи, неравноправно коришћење електронских и папирних докумената.

„Спроводећи ову ИТ ревизију, утврдили смо и да  информациона безбедност није на неопходном нивоу јер није организационо и нормативно уређена, није обезбеђен континуитет пословања у ванредним околностима и у случају раскида сарадње са пружаоцима услуга, пружалац услуге има приступ продукционој бази, а обрада података о личности није уређена тако да су јасно разграничене улоге Министарства правде, судова и пружалаца услуга“, нагласио је др Пејовић. 

Др Пејовић је похвалио Министарство правде истичући да је увођењем правосудног информационог система остварило финансијске уштеде и повећало ефикасност у раду.

„Правосудни информациони систем је прави пример како дигитализација може довести до ефикаснијег рада и значајних уштеда“, истакао је др Пејовић и додао да је Министарство правде, од почетка примене информационог система, уштедело више од седам милијарди динара.

Државни ревизор Дејан Стоjиљковић нагласио је да је ревизијом утврђено да није обезбеђено стабилно финансирање информационих система у правосуђу због недостатка финансијских средстава, што за последицу има застареле рачунаре, застареле и небезбедне оперативне системе, као и недовољан број запослених на ИТ пословима.

„Министарство правде и судови нису успоставили управљање информационом безбедношћу информационих система у правосуђу на свеобухватан начин, јер нису усвојене и примењене мере заштите које обухватају управљање ИТ ризицима, организациону ИТ структуру и усвајање и примену одговарајућих правила и процедура у области информационе безбедности и управљање процесом континуитета пословања, што је неопходно како би била осигурана поузданост система“, рекао је Стојиљковић.

Како је објаснио, није успостављен ефективан механизам сарадње Министарства правде и судова са пружаоцима услуге, зато што нису усвојена и имплементирана правила и процедуре када је у питању ова област, пружаоци услуга имају приступ продукционим базама и процес обраде података о личности није уређен на начин прописан законом.

Државни ревизори дали су Министарству правде 12 препорука за уређење ове области.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања "Информациони системи у правосуђу" доступан је овде.