Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Повећати разумевање и утицај врховних ревизорских институција кроз сарадњу са цивилним друштвом

Повећати разумевање и утицај врховних ревизорских институција кроз сарадњу са цивилним друштвом

Објављено: 7. 6. 2023.

Потпредседница Државне ревизорске институције (ДРИ), Марија Обреновић и члан Савета ДРИ, Љиљана Димитријевић, учествовале су 5. и 6. јуна на округлом столу „Ангажовање са цивилним друштвом ради повећања разумевања и утицаја врховних ревизорских институција“ одржаном у Сарајеву у организацији Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине и ОЕЦД/СИГМА.

Представнице ДРИ поделиле су искуства Институције у сарадњи са цивилним сектором, истакле предности и могућности сарадње, као и ризике и изазове са којима се могу суочити ВРИ.

Кроз панел дискусију, представници врховних ревизорских институција и организација цивилног друштва разматрали су могућности сарадње врховних ревизорских институција и организација цивилног друштва,  усмерене на унапређење резултата ревизија, а у циљу стварања додатних користи и добробити за грађане.

На скупу је закључено да постоји потреба за дијалогом како би двосмерна комуникација са заинтересованим странама имала што веће користи, као и за  разматрањем показатеља стварног учинка овакве комуникације кроз изналажење нових механизама и приступа.

На округлом столу представљен је и нацрт истраживања СИГМА-е на тему „Повећање утицаја кроз ангажовање заинтересованих страна“, којим су обухваћени практични примери врховних ревизорских институција – чланица Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) на пољу комуникације   и ангажовања екстерних заинтересованих страна, укључујући и цивилно друштво, са циљем повећања разумевања и утицаја ревизије.  

Округли сто је организован у оквиру Мреже земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европској унији и Европског ревизорског суда.