Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Председник ДРИ др Душко Пејовић на седници Одбора за финансије представио Извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2021. годину

Председник ДРИ др Душко Пејовић на седници Одбора за финансије представио Извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2021. годину

Објављено: 5. 12. 2022.

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, на Десетој седници Одбора за финансије представио је републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине – Извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2021. годину.

„Ревизијом Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2021. годину обухваћени су финансијски извештаји 23 субјекта – 16 директних корисника буџета, шест индиректних корисника буџета и Завршни рачун буџета РС за 2021. годину“, рекао је др Пејовић.

„Током спровођења ревизије Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2021. годину, утврђене су грешке у износу од 167,3 милијарде динара и то – за приходе и примања 16,94 милијарде динара, расходе и издатке 4,32, затим, за утврђивање резултата 1,84, за припремне радње за састављање финансијских извештаја 82,7, као и за биланс стања 61,5 милијарди динара“, рекао је др Пејовић.

Као најчешће узроке откривених неправилности др Пејовић је навео недостатке у области финансијског управљања и контроле, непотпуно уређен рачуноводствени систем и непотпуно успостављену интерну ревизију.

Током спровођења ревизије Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2021. годину, ДРИ је субјектима ревизије дала 215 препорука.

Председник ДРИ, др Пејовић, представио је Извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2021. годину на седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава у оквиру јавног слушања „Представљање Предлога закона о буџету Републике Србије за 2023. годину и Предлога закона о Завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину“.