Најновије актуелности

26. 4. 2024.

Одржана обука о етици и интегритету за запосленe у ДРИ

У складу са Посебним програмом стручног усавршавања запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ) за 2024. годину, новозапослени и запослени, који нису похађали обуку у претходне три године, учествовали су на обуци Етика и лични интегритет, одржаној 26. априла у просторијама ДРИ.

24. 4. 2024.

Представници ДРИ учествовали на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Представници Државне ревизорске институције – овлашћени државни ревизори,  Драгојле Полић и Горан Чабаркапа и виши саветник за пројекте и европске интеграције, Томислав Јовановић, учествовали су на Десетом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, одржаном 22. и 23. априла у Варшави.

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

19. 4. 2024.

Председник ДРИ учествовао на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму који је на тему „Спровођење Циља одрживог развоја 13 о климатским мерама: улога, допринос и искуство врховних ревизорских институција (ВРИ)“, у организацији Генералног секретаријата ИНТОСАИ и Уједињених нација, одржан 16–18. априла у Бечу.

15. 4. 2024.

Представник ДРИ учесник међународног састанка ревизора

Врховни државни ревизор у Сектору број 3, Жељко Мотић, учествовао је 11. и 12. априла 2024. године на међународном састанку ревизора у Берну, заједно са представницима врховних ревизорских институција и представницима интерне ревизије у јавном сектору из земаља региона и Европе. 

Председник ДРИ др Душко Пејовић на седници Одбора за финансије представио Извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2021. годину

Председник ДРИ др Душко Пејовић на седници Одбора за финансије представио Извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2021. годину

Објављено: 5. 12. 2022.

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, на Десетој седници Одбора за финансије представио је републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине – Извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2021. годину.

„Ревизијом Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2021. годину обухваћени су финансијски извештаји 23 субјекта – 16 директних корисника буџета, шест индиректних корисника буџета и Завршни рачун буџета РС за 2021. годину“, рекао је др Пејовић.

„Током спровођења ревизије Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2021. годину, утврђене су грешке у износу од 167,3 милијарде динара и то – за приходе и примања 16,94 милијарде динара, расходе и издатке 4,32, затим, за утврђивање резултата 1,84, за припремне радње за састављање финансијских извештаја 82,7, као и за биланс стања 61,5 милијарди динара“, рекао је др Пејовић.

Као најчешће узроке откривених неправилности др Пејовић је навео недостатке у области финансијског управљања и контроле, непотпуно уређен рачуноводствени систем и непотпуно успостављену интерну ревизију.

Током спровођења ревизије Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2021. годину, ДРИ је субјектима ревизије дала 215 препорука.

Председник ДРИ, др Пејовић, представио је Извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2021. годину на седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава у оквиру јавног слушања „Представљање Предлога закона о буџету Републике Србије за 2023. годину и Предлога закона о Завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину“.