Најновије актуелности

17. 6. 2024.

Наставак обука у оквиру реализације Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину

Планирање ревизија, ревизијска документација, писање извештаја о ревизији, као и прикупљање доказа за писање пријава биле су теме предавања које су врховни државни ревизори, Ивица Гавриловић и Жељко Мотић, овлашћени државни ревизори, Слободан Мијаиловић и Зоран Степановић и секретар Институције, Маја Лакићевић одржали за запослене у Државној ревизорској институцији (ДРИ), у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

13. 6. 2024.

Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе

Врховна државна ревизорка у Сектору број 2, Стојанка Миловановић, одржала је данас презентацију „Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе – налази и препоруке у процесу планирања јавних набавки“ на радионици која је окупила бројне службенике за јавне набавке запослене у јединицама локалне самоуправе.

12. 6. 2024.

Представници ДРИ учесници четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор, представио је данас налазе, закључке и препоруке из Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини“ током четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина, који је онлајн организовала врховна ревизорска институција Летоније, председавајућа ЕУРОСАИ Радном групом за ревизију општина.

10. 6. 2024.

ДРИ укључена у глобалну иницијативу „Климатски скенер“

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и Јелена Ивковић, виша саветница у ревизији, учествовали су од 3. до 7. јуна на радионици  за имплементацију алата „Климатски скенер“, коју је у Прагу одржала Врховна ревизорска институција (ВРИ) Бразила уз подршку ВРИ Чешке Републике, као и међународних стручњака.

6. 6. 2024.

Учешће делегације ДРИ на Другом састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Делегација Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, учествовала је на Другом састанку Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), одржаном 4. и 5. јуна у Будимпешти.

Председник ДРИ учествовао на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму у Бечу

Председник ДРИ учествовао на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму у Бечу

Објављено: 19. 4. 2024.

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму који је на тему „Спровођење Циља одрживог развоја 13 о климатским мерама: улога, допринос и искуство врховних ревизорских институција (ВРИ)“, у организацији Генералног секретаријата ИНТОСАИ и Уједињених нација, одржан 16–18. априла у Бечу.

У оквиру панел дискусија о подтемама Симпозијума (Пракса ВРИ у ревизији утицаја климатских промена; Омогућавање услова за ревизију климатских мера; Јачање климатских акција – утицаји ревизија климатских промена) говорници из ВРИ и Уједињених нација представили су, између осталог, различите законске оквире за климатске мере, процене националних акционих планова и климатских стратегија, анализе података, механизме евалуације, финансијске и буџетске аспекте и кључне факторе за спровођење и ревизију циљева одрживог развоја (ЦОР) – као што су приступ са вишеструким заинтересованим странама и приступ на нивоу целе владе, како би се обезбедиле кохерентне политике.

Симпозијум је ставио посебан фокус и на изазове са којима се, због климатских промена, суочавају мале острвске државе у развоју. С обзиром да су њихове ревизије и научене лекције од посебног значаја, овој теми је посвећен посебан панел са презентацијама ВРИ Јамајке, Малдива, Сент Китса и Невиса и Свете Луције, а представница академске заједнице, истакла је мере за ублажавање климатских промена и прилагођавање њиховим последицама из научне перспективе.

Последњег дана, учесници су усвојили закључке и препоруке, који садрже кључне поруке Симпозијума. Оне имају за циљ да обезбеде важне смернице за будуће ревизије и акције у вези са ЦОР и сарадњу ВРИ у овом контексту.

Делегацију ДРИ чинили су председник и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић и начелница Службе за међународну сарадњу и односе са јавношћу, Ива Василић Миљић.  

На маргинама овог догађаја, председник ДРИ  одржао је неколико билатералних састанака са председницима других ВРИ, разговарајући о будућим билатералним активностима сарадње.

УН/ИНТОСАИ симпозијуми обезбеђују изградњу капацитета за ВРИ у складу са Циљем 2 Стратешког плана ИНТОСАИ. Разменом конкретних искустава и информација у свим релевантним областима ревизије јавног сектора, УН/ИНТОСАИ симпозијуми доприносе истраживању и развоју методологије у овим областима. Одржавају се у Бечу од 1971. године у сарадњи са Уједињеним нацијама и обезбеђују стручна знања за учеснике из ВРИ у земљама у развоју и земљама у транзицији. УН/ИНТОСАИ симпозијуме организује Генерални секретаријат ИНТОСАИ. Технички програм креира Генерални секретаријат ИНТОСАИ