Најновије актуелности

17. 6. 2024.

Наставак обука у оквиру реализације Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину

Планирање ревизија, ревизијска документација, писање извештаја о ревизији, као и прикупљање доказа за писање пријава биле су теме предавања које су врховни државни ревизори, Ивица Гавриловић и Жељко Мотић, овлашћени државни ревизори, Слободан Мијаиловић и Зоран Степановић и секретар Институције, Маја Лакићевић одржали за запослене у Државној ревизорској институцији (ДРИ), у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

13. 6. 2024.

Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе

Врховна државна ревизорка у Сектору број 2, Стојанка Миловановић, одржала је данас презентацију „Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе – налази и препоруке у процесу планирања јавних набавки“ на радионици која је окупила бројне службенике за јавне набавке запослене у јединицама локалне самоуправе.

12. 6. 2024.

Представници ДРИ учесници четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор, представио је данас налазе, закључке и препоруке из Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини“ током четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина, који је онлајн организовала врховна ревизорска институција Летоније, председавајућа ЕУРОСАИ Радном групом за ревизију општина.

10. 6. 2024.

ДРИ укључена у глобалну иницијативу „Климатски скенер“

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и Јелена Ивковић, виша саветница у ревизији, учествовали су од 3. до 7. јуна на радионици  за имплементацију алата „Климатски скенер“, коју је у Прагу одржала Врховна ревизорска институција (ВРИ) Бразила уз подршку ВРИ Чешке Републике, као и међународних стручњака.

6. 6. 2024.

Учешће делегације ДРИ на Другом састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Делегација Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, учествовала је на Другом састанку Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), одржаном 4. и 5. јуна у Будимпешти.

Представљен Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије

Представљен Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије

Објављено: 21. 9. 2023.

„Државна ревизорска институција (ДРИ) у 2022. години укупно је објавила 284 извештаја о ревизији и 250 послеревизионих извештаја“, рекао је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор, представљајући Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије.

„ДРИ сваке године континуирано повећава број извештаја. Ове године биће објављено 300 извештаја о ревизији“, најавио је др Пејовић и додао да ће ДРИ до краја године имати укупно близу 2600 извештаја.

У односу на 2018. годину, како је рекао др Пејовић, број објављених извештаја повећан је за 26 одсто, број субјеката за 38 одсто, док је број запослених у ДРИ повећан за свега 5,6 одсто.

„Повећан број извештаја и број обухваћених субјеката, уз минимално повећање запослених, резултати су промена у начину спровођења ревизија у односу на претходни период. Те промене су резултирале и тиме да се у 2022. години 63 одсто извештаја  односило на ревизије правилности и сврсисходности пословања, док се 37 одсто односило на ревизије финансијских извештаја“, поручио је др Пејовић.

„Током ревизија спроведених у 2022. години, државни ревизори утврдили су код субјеката ревизије грешке у финансијским извештајима у износу од 725 милијарди динара и неправилности у пословању у износу од 31 милијарду динара“, рекао је др  Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор.

Јавне набавке, како је објаснио, и даље представљају област са највећим  неправилностима.

„Ревидирали смо јавне набавке у износу од 150,07 милијарди динара и утврдили неправилности у износу од 28,33 милијарде динара, што значи да је у 18,88 одсто јавних набавки утврђена нека врста неправилности“, поручио је др Пејовић и додао да је сваки пети динар у јавним набавкама потрошен уз кршење неких прописаних процедура.

Две трећине вредности јавних набавки, које је ДРИ ревидирала, односи се на три субјекта ревизије – Град Београд 75,86 милијарди динара, Град Нови Сад 14 милијарди динара и „Електромрежу Србије“ 10,50 милијарди динара.

Према речима др Пејовића, у локалним самоуправама неправилности у јавним набавкама су мање, него у јавним предузећима, привредним друштвима и другим облицима организовања, јер је и проценат неправилности мањи у односу на претходну годину где су у ревизији јавних набавки углавном била јавна предузећа.

Када је реч о ефектима ревизије, у периоду 2020–2022. године остварени су финансијски ефекти, уштеде, односно у буџет Републике Србије враћено је 9,62 милијарде динара.

„Када се овај податак упореди са 897 милиона које је ДРИ потрошила за извршавање својих надлежности, значи да је на сваки уложени динар у рад ДРИ, у буџет Републике Србије враћено 11 динара“, поручио је др Пејовић.

Како је нагласио, код ефеката треба споменути и 255 милијарди динара које се односе на евидентирање имовине и обавеза, као и 19 милијарди динара које се односе на усклађивање пословања субјеката ревизије.

ДРИ је у 2022. години субјектима ревизије дала 2743 препоруке, а највећи број препорука дат је у областима где има највише неправилности, као што су јавне набавке, финансијско управљање и контрола, расходи и издаци и друго.

ДРИ је прошле године поднела 145 пријава и то – 109 захтева за покретање прекршајног поступка, 29 пријава за привредни преступ и седам кривичних пријава. Такође, поднето је 40 информација тужилаштвима, правобранилаштвима и другим надлежним органима.

ДРИ је због тешког кршења обавезе доброг пословања упутила два захтева за разрешење одговорног лица ревидираног субјекта и о томе обавестила Народну скупштину Републике Србије и јавност.