Најновије актуелности

19. 2. 2024.

Представљен Обједињени извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у установама средњег образовања”

У циљу рационалнијег коришћења јавних средстава, потребно је да средње стручне школе успоставе ефикаснији систем набавки, нарочито у делу планирања набавки и праћењу извршења уговора, што би могло допринети побољшању услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Објављено: 17. 11. 2023.

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

На скупу који је одржан под називом „Финансијско управљање и контрола и интерна ревизија код корисника јавних средстава у Републици Србији у пракси“, Јовановић је представила налазе и закључке Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса“. Поменуту ревизију ДРИ је спровела 2022. године.

Поред тога, на скупу је истакнута и важна улога интерних ревизора у унапређењу пословања корисника јавних средстава, као и у јачању етике и њиховог интегритета.

Такође, напоменуто је да ДРИ значајно доприноси подизању свести о значају правилног евидентирања и објективног извештавања, као и превентивног деловања ДРИ као највишег посебног, самосталног и независног контролног органа у циљу јачања система финансијског управљања и контроле код корисника јавних средстава.