Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Представници ДРИ учесници трећег регионалног састанка ревизорских тимова поводом спровођења паралелне ревизије сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“

Представници ДРИ учесници трећег регионалног састанка ревизорских тимова поводом спровођења паралелне ревизије сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“

Објављено: 9. 6. 2023.

Невенка Бојанић и Маријана Симовић, чланице Савета, Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и Марина Арсеновић, млађа саветница у ревизији, учествовали су на трећем регионалном састанку ревизорских тимова врховних ревизорских институција Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Републике Србије и Републике Црне Горе одржаном 8. и 9. јуна у Подгорици поводом спровођења паралелне ревизије сврсисходности пословања чији је радни назив „Остваривање родне равноправности“.

Током састанка, тимови свих врховних ревизорских институција најпре су  представили досадашње активности у спровођењу паралелне ревизије, након чега су разматрали изазове у првој фази спровођења ревизије.

Државна ревизорска институција паралелну ревизију сврсисходности пословања спроводи под називом „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“.

Паралелна ревизија сврсисходности пословања спроводи се у области родне равноправности – Циља одрживог развоја 5 – „Постићи родну равнопарвност и оснаживати све жене и девојчице“.

Подршку у реализацији пројектних активности потписницама Споразума пружаће Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) док ће финансијску подршку целокупном пројекту пружити Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА).