Најновије актуелности

6. 12. 2023.

Одржан састанак Пододбора за економска и финансијска питања и статистику

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, обратио се данас представницима Европске комисије и изнео ажуриране информације у вези са екстерном ревизијом на састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику за праћење Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) Републике Србије Европској унији (ЕУ), одржаном у Београду.

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

Представник ДРИ предавач на радионици о надзору и извештавању у Истанбулу

Представник ДРИ предавач на радионици о надзору и извештавању у Истанбулу

Објављено: 10. 2. 2023.

Милош Мандушић, виши саветник за контролу квалитета у Државној ревизорској институцији, у својству предавача учествовао је на радионици о спровођењу стратегије и извештавању у оквиру Програма за стратегију, мерење учинка и извештавање (SPMR програм) Развојне иницијативе INTOSAI (IDI), која је одржана од 6. до 10. фебруара 2023. године у Истанбулу.

Главни циљеви радионице односили су се на упознавање учесника са савременим принципима спровођења стратегије и извештавања, размену искустава, утврђивање начина за даље унапређење пракси стратешког управљања врховних ревизорских институција, као и на управљање променама и ризиком, доношење одлука и праћење оперативног плана. Тимови су имали прилику да продубе своје разумевање спровођења стратегије и принципа извештавања током сесија, представе свој напредак и изазове и укључе се у билатералне дискусије са фасилитаторима како би усавршили или развили своје планове праћења.

Радионици је присуствовало 18 учесника из девет врховних ревизорских институција, као и представници врховних ревизорских институција Индонезије и Републике Србије, у улози предавача.