Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Превенција и сузбијање вршњачког насиља у школама

Превенција и сузбијање вршњачког насиља у школама

Објављено: 2. 2. 2023.

„Према статистичким подацима, свако четврто дете у Србији је жртва вршњачког насиља. Иако је насиље међу младима последица утицаја друштвеног окружења, у коме је у великој мери присутно породично и медијско насиље, одговорност за решавање овог проблема углавном је препуштена школама“, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ).

Извештај о ревизији сврсисходности пословања – „Превенција и сузбијање вршњачког насиља у школама“ показао је  да je законска регулатива у овој области посебно уређена, прописује јасне процедуре и кораке у превенцији и реаговању на насиље. Међутим, у појединим извештајима Заштитника грађана наводи се да школе често не раде по процедурама и не предузимају адекватне мере за заштиту ученика од насиља.

Циљ ове ревизије, по речима др Пејовића, био је да се испита ефикасност планирања и спровођења мера и активности на развијању ненасилног понашања ученика у одабраним школама, као и улога Министарства просвете у пружању помоћи школама у обезбеђивању заштите ученика од вршњачког насиља.

Ревизија је показала да је без програма заштите од насиља који су прилагођени специфичностима школе и без праћења ефеката реализације овог програма отежано планирање унапређења мера и активности у области заштите од вршњачког насиља.

Сандра Стојчевски, државни ревизор, нагласила је да непостојање оперативних планова заштите и документованог праћења ефеката предузетих мера и активности отежава сагледавање потребе за пружањем додатне подршке ученицима.

„Изостанком указивања на квалитет извештавања о остваривању програма заштите од насиља свим школама и примере добре праксе у спровођењу овог програма, пропушта се прилика да и на овај начин Министарство просвете пружи практичну помоћ школама да унапреде функционисање система заштите ученика од вршњачког насиља“, поручила је Стојчевски.

У циљу даљег унапређења заштите ученика од вршњачког насиља, потребно је да програми заштите од насиља које школе доносе буду базирани на анализи стања и процени успешности предузетих мера и активности у овој области.

Подаци прикупљени путем упитника упућеног школама са територије Школске управе Београд и Школске управе Чачак указују на то да од 55 одсто школа које су одговориле на упитник, 37 одсто школа  не сачињава посебан извештај о остваривању програма заштите од насиља, док око 40 одсто школа не приказује ефекте превентивних и интервентних мера и активности у свом извештају о остваривању програма заштите од насиља.

 Субјекти ревизије ДРИ били су Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Основна школа „Михаило Петровић Алас“, Београд, Медицинска школа, Београд, Основна школа „Свети Сава“, Горњи Милановац, Економска школа, Чачак.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања "Превенција и сузбијање вршњачког насиља у школама" доступан је овде.