Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Image not exists

Саопштење

Објављено: 17. 3. 2011.

Државна ревизорска институција је на основу извршене ревизије финансијских извештаја и правилности пословања за 2009. годину јавног предузећа "Склоништа", Београд, утврдила материјално значајну радњу која има обележја привредног преступа из Закона о рачуноводству и ревизији.
На основу законских овлашћења, Државна ревизорска институција је надлежном Првом основном јавном тужилаштву у Београду, дана 1. марта 2011. године, поднела пријаву за привредни преступ против јавног предузећа "Склоништа", Београд, као правног лица и директора тог јавног предузећа као одговорног лица у правном лицу, због основане сумње да су извршили привредни преступ из члана 18. Закона о рачуноводству и ревизији, због тога што нису извршили попис имовине за 2009. годину.
У складу са обавезом из Закона о Државној ревизорској институцији, дана 7. марта 2011. године, Народној скупштини Републике Србије је достављен Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2009. годину јавног предузећа "Склоништа", Београд.
Овај извештај објављен је на интернет презентацији Државне ревизорске институције.