Најновије актуелности

19. 2. 2024.

Представљен Обједињени извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у установама средњег образовања”

У циљу рационалнијег коришћења јавних средстава, потребно је да средње стручне школе успоставе ефикаснији систем набавки, нарочито у делу планирања набавки и праћењу извршења уговора, што би могло допринети побољшању услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Image not exists

Саопштење

Објављено: 5. 3. 2012.

У складу са програмом ревизије за 2012. годину, Државна ревизорска институција је код одређених корисника буџетских средстава започела извођење ревизије финансијских извештаја и правилности пословања за 2011. годину, и то:
1. У Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова:

 • Министарство финансија – Нацрт Закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину,
 • Министарство културе, информисања и информационог друштва – Годишњи финансијски извештај за 2011. годину,
 • Министарство вера и дијаспоре - Годишњи финансијски извештај за 2011. годину,
 • Министарство правде - Годишњи финансијски извештај за 2011. годину,
 • Министарство спољних послова - Годишњи финансијски извештај за 2011. годину,
 • Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу - Годишњи финансијски извештај за 2011. годину.


2. У Сектору за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава:

 • Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, Финансијски извештај и правилност пословања за 2011. годину,
 • Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, Финансијски извештај и правилност пословања за 2011. годину,
 • Јавно комунално предузеће - Градско саобраћајно предузеће „Београд“, Београд, Финансијски извештај и правилност пословања за 2011. годину,
 • Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и канализација“, Београд, Финансијски извештај и правилност пословања за 2011. годину,
 • Јавно комунално предузеће за пијачне услуге „Тржница“, Ниш, Финансијски извештај и правилност пословања за 2011. годину.


3. У Сектору за ревизију буџета локалних власти:

 • Финансијски извештај завршног рачуна буџета Града Суботице за 2011. годину,
 • Финансијски извештај завршног рачуна буџета Града Зрењанина за 2011. годину,
 • Финансијски извештај завршног рачуна буџета Града Сомбора за 2011. годину,
 • Финансијски извештај завршног рачуна буџета Града Ваљева за 2011. годину,
 • Финансијски извештај завршног рачуна буџета Града Ужица за 2011. годину,
 • Финансијски извештај завршног рачуна буџета Града Врања за 2011. годину.


4. У Сектору за ревизију организација обавезног социјалног осигурања:

 • Завршни рачун и правилност пословања Републичког фонда за здравствено осигурање Републике Србије за 2011. годину.


5. Сектор за ревизију Народне банке Србије, у делу који се односи на коришћење јавних средстава и на пословање са државним буџетом, током ове недеље ће започети извођење ревизије финансијских извештаја и правилности пословања за 2011. годину:

 • Агенције за осигурање депозита,
 • Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе,
 • Народне банке Србије.