Најновије актуелности

19. 2. 2024.

Представљен Обједињени извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у установама средњег образовања”

У циљу рационалнијег коришћења јавних средстава, потребно је да средње стручне школе успоставе ефикаснији систем набавки, нарочито у делу планирања набавки и праћењу извршења уговора, што би могло допринети побољшању услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Image not exists

Саопштење

Објављено: 29. 2. 2012.

Државна ревизорска институција, на основу Извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања града Београда за 2010. годину, поднела је данас надлежном Прекршајном суду у Београду захтеве за покретање прекршајних поступака против следећих одговорних лица:

  • Страхиње Секулића, градског јавног правобраниоца,
  • Радомира Костадиновића, заменика секретара Секретаријата за финансије,
  • Милана Ненадовића, директора Службе за опште послове града Београда.

Захтеви за покретање прекршајних поступака поднети су због непоштовања појединих одредби Закона о јавним набавкама.