Најновије актуелности

21. 3. 2023.

Представници ДРИ учесници обуке за ревизоре сврсисходности пословања одржане у Бањалуци

Врховни државни ревизор Стојанка Миловановић и овлашћени државни ревизор Никола Стефановић учествовали су данас на обуци за ревизоре сврсисходности пословања, одржанoj у Бањалуци у организацији Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

21. 3. 2023.

Одржан састанак представника ДРИ и Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније поводом спровођења заједничке ревизије

Данас је у Скопљу одржан састанак поводом спровођења заједничке ревизије сврсисходности пословања на ком су учествовали др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор и Максим Ацевски, главни државни ревизор Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније, са сарадницима.

16. 3. 2023.

Уручено пет ИНТОСАИ сертификата запосленима ДРИ

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције, уручио је данас Наталији Паушић, државном ревизору, Милошу Мандушићу и Николи Стојановићу, вишим саветницима, Александру Глигоријевићу, самосталном саветнику и Јовану Дабовићу, саветнику у ревизији, међународне сертификате за ревизоре јавног сектора које издаје Развојна иницијатива Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ).

8. 3. 2023.

Одржана радионица о састављању обједињених извештаја у ревизији

Државна ревизорска институција (ДРИ) одржала је у Београду од 28. фебруара до 8. марта радионицу у вези са састављањем обједињених извештаја током које су представљена два обједињена извештаја – налази и препоруке из 15 извештаја о ревизији правилности и сврсиходности планирања јавних набавки у јединицама локалних самоуправа код директних корисника буџетских средстава, као и из девет извештаја о правилности и ефикасности поступака јавних набавки у установама ученичког стандарда.

3. 3. 2023.

Представницa ДРИ стажистa у Европском ревизорском суду

Млађa саветница у ревизији, Марина Петровић, започела је 1. марта 2023. године програм стажирања у Европском ревизорском суду (ЕРС) у Луксембургу. Заједно са колегама стажистима из врховних ревизорских институција Албаније, Молдавије и Турске, представница ДРИ боравиће у ЕРС до 31. јула ове године.

 

null

ДРИ регионални лидер у области екстерне ревизије

Објављено: 24. 1. 2022.

СИГМА спроводи оцене принципа јавне управе у државама кандидатима и државама потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ од 2015. године. Од 2017. године ове оцене се спроводе на основу Методолошког оквира за принципе јавне управе. Годишњи извештаји СИГМА-е уносе се у годишње извештаје Европске комисије о напретку држава кандидата и држава потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ. У Извештају о СИГМА оцени принципа јавне управе Републике Србије за 2021. годину екстерна ревизија је најбоље оцењена област у Србији и то оценом 4.5 у односу на највишу оцену која износи 5.0, са највећим напретком у односу на 2017. годину када је оцењена са 3.5.

У области екстерне ревизије, односно показатеља који се односи на ефективност система екстерне ревизије, Србија је далеко испред регионалног просека у наведеној области који износи око 3.3, истиче се у СИГМА Извештају. Оцене у другим областима у Србији крећу се од 3.0. до 3.6.

Годишњи извештај СИГМА-е је препознао рад ДРИ као регионалног лидера у области екстерне ревизије, истакао је др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор.

Област екстерне ревизије оцењује се кроз бодовање два принципа: за принцип 15 „Независност, надлежност и организација ВРИ су установљене, заштићене уставним и законским оквором и поштују се у пракси“ – број бодова за ДРИ је повећан у односу на 2017. годину за један и износи 14 (од укупно 16). За принцип 16 „ВРИ примењује стандарде на неутралан и објективан начин ради пружања висококвалитетних ревизија, које позитивно утичу на функционисање јавног сектора“ – број бодова је повећан у односу на 2017. годину за девет и износи 29 (од укупно 30).На овај начин је ДРИ остварила да екстерна ревизија буде најјаче оцењена област у Србији, са највећим напретком у односу на 2017. годину.

СИГМА је препознала допринос Државне ревизорске институције у области управљања јавним финансијама, што ће обезбедити даљи напредак Србије на путу евроинтеграција, поручио је др Пејовић.

По речима др Пејовића, уизвештају је констатовано да се квалитет управљања јавним финансијама позитивно развио, посебно у ефективности система екстерне ревизије.У погледу ефикасности система екстерне ревизије ДРИ је начинила велики напредак, посебно осигуравајући бољу покривеност ревизијом спровођењем ревизија сврсисходности пословања и побољшаним системом контроле и уверавања у квалитет ревизије.

Кључне области унапређења, како се наводи у извештају, су покривеност надлежности ДРИ, уградња нових методологија и процедура за уверавање у квалитет и, што је најважније, веће ангажовање Народне скупштине.

Врховна ревизорска институција примењује стандарде на неутралан и објективан начин како би обезбедила ревизије високог квалитета, што позитивно утиче на функционисање јавног сектора.

Извештај о СИГМА оцени принципа јавне управе Републике Србије за 2021. годину можете наћи овде.