Најновије актуелности

21. 9. 2023.

Представљен Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије

„Државна ревизорска институција (ДРИ) у 2022. години укупно је објавила 284 извештаја о ревизији и 250 послеревизионих извештаја“, рекао је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор, представљајући Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије.

15. 9. 2023.

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2022. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, представио је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Извештај о раду ДРИ за 2022. годину.

 

15. 9. 2023.

Одржан четврти регионални састанак ревизорских тимова за паралелне ревизије сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“

Ревизорски тим Државне ревизорске институције, који спроводи паралелну ревизију сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“ учествовао је на четвртом регионалном састанку ревизорских тимова врховних ревизорских институција (ВРИ) Црне Горе, Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Републике Србије одржаном 14. септембра у Бањалуци.

null

ДРИ регионални лидер у области екстерне ревизије

Објављено: 24. 1. 2022.

СИГМА спроводи оцене принципа јавне управе у државама кандидатима и државама потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ од 2015. године. Од 2017. године ове оцене се спроводе на основу Методолошког оквира за принципе јавне управе. Годишњи извештаји СИГМА-е уносе се у годишње извештаје Европске комисије о напретку држава кандидата и држава потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ. У Извештају о СИГМА оцени принципа јавне управе Републике Србије за 2021. годину екстерна ревизија је најбоље оцењена област у Србији и то оценом 4.5 у односу на највишу оцену која износи 5.0, са највећим напретком у односу на 2017. годину када је оцењена са 3.5.

У области екстерне ревизије, односно показатеља који се односи на ефективност система екстерне ревизије, Србија је далеко испред регионалног просека у наведеној области који износи око 3.3, истиче се у СИГМА Извештају. Оцене у другим областима у Србији крећу се од 3.0. до 3.6.

Годишњи извештај СИГМА-е је препознао рад ДРИ као регионалног лидера у области екстерне ревизије, истакао је др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор.

Област екстерне ревизије оцењује се кроз бодовање два принципа: за принцип 15 „Независност, надлежност и организација ВРИ су установљене, заштићене уставним и законским оквором и поштују се у пракси“ – број бодова за ДРИ је повећан у односу на 2017. годину за један и износи 14 (од укупно 16). За принцип 16 „ВРИ примењује стандарде на неутралан и објективан начин ради пружања висококвалитетних ревизија, које позитивно утичу на функционисање јавног сектора“ – број бодова је повећан у односу на 2017. годину за девет и износи 29 (од укупно 30).На овај начин је ДРИ остварила да екстерна ревизија буде најјаче оцењена област у Србији, са највећим напретком у односу на 2017. годину.

СИГМА је препознала допринос Државне ревизорске институције у области управљања јавним финансијама, што ће обезбедити даљи напредак Србије на путу евроинтеграција, поручио је др Пејовић.

По речима др Пејовића, уизвештају је констатовано да се квалитет управљања јавним финансијама позитивно развио, посебно у ефективности система екстерне ревизије.У погледу ефикасности система екстерне ревизије ДРИ је начинила велики напредак, посебно осигуравајући бољу покривеност ревизијом спровођењем ревизија сврсисходности пословања и побољшаним системом контроле и уверавања у квалитет ревизије.

Кључне области унапређења, како се наводи у извештају, су покривеност надлежности ДРИ, уградња нових методологија и процедура за уверавање у квалитет и, што је најважније, веће ангажовање Народне скупштине.

Врховна ревизорска институција примењује стандарде на неутралан и објективан начин како би обезбедила ревизије високог квалитета, што позитивно утиче на функционисање јавног сектора.

Извештај о СИГМА оцени принципа јавне управе Републике Србије за 2021. годину можете наћи овде.