Најновије актуелности

26. 4. 2024.

Одржана обука о етици и интегритету за запосленe у ДРИ

У складу са Посебним програмом стручног усавршавања запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ) за 2024. годину, новозапослени и запослени, који нису похађали обуку у претходне три године, учествовали су на обуци Етика и лични интегритет, одржаној 26. априла у просторијама ДРИ.

24. 4. 2024.

Представници ДРИ учествовали на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Представници Државне ревизорске институције – овлашћени државни ревизори,  Драгојле Полић и Горан Чабаркапа и виши саветник за пројекте и европске интеграције, Томислав Јовановић, учествовали су на Десетом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, одржаном 22. и 23. априла у Варшави.

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

19. 4. 2024.

Председник ДРИ учествовао на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму који је на тему „Спровођење Циља одрживог развоја 13 о климатским мерама: улога, допринос и искуство врховних ревизорских институција (ВРИ)“, у организацији Генералног секретаријата ИНТОСАИ и Уједињених нација, одржан 16–18. априла у Бечу.

15. 4. 2024.

Представник ДРИ учесник међународног састанка ревизора

Врховни државни ревизор у Сектору број 3, Жељко Мотић, учествовао је 11. и 12. априла 2024. године на међународном састанку ревизора у Берну, заједно са представницима врховних ревизорских институција и представницима интерне ревизије у јавном сектору из земаља региона и Европе. 

Систем финансијског управљања и контроле у здравственим установама

Систем финансијског управљања и контроле у здравственим установама

Објављено: 9. 6. 2023.

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, представио је систем финансијског управљања и контроле у здравственим установама на саветовању које је Комора здравствених установа Србије, под називом „Реформа здравства – изазови не престају“, одржала од 6. до 9. јуна на Златибору.

Др Пејовић је, између осталог, говорио о систему интерне контроле, улози ревизије у систему финансијске контроле, управљању ризицима, контролним активностима и интерној ревизији.

Жељко Мотић, врховни државни ревизор у Сектору број 3, представио је искуства  Државне ревизорске институције у досадашњим ревизијама у здравственим установама. Од 2012. до 2023. године, како је објаснио Мотић,  ДРИ је ревидирала 219 субјеката, а ревизије су се односиле на припрему и доношење финансијског плана, расходе за запослене и јавне набавке.

Скупу је присуствовало више од триста представника здравствених установа  са примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, углавном руководилаца здравствених установа, али и правника и економиста запослених у здравству. На саветовању је било речи о кадровским питањима у здравству, финансијским аспектима функционисања здравствених установа и радном праву у здравству.