Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Систем финансијског управљања и контроле у здравственим установама

Систем финансијског управљања и контроле у здравственим установама

Објављено: 9. 6. 2023.

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, представио је систем финансијског управљања и контроле у здравственим установама на саветовању које је Комора здравствених установа Србије, под називом „Реформа здравства – изазови не престају“, одржала од 6. до 9. јуна на Златибору.

Др Пејовић је, између осталог, говорио о систему интерне контроле, улози ревизије у систему финансијске контроле, управљању ризицима, контролним активностима и интерној ревизији.

Жељко Мотић, врховни државни ревизор у Сектору број 3, представио је искуства  Државне ревизорске институције у досадашњим ревизијама у здравственим установама. Од 2012. до 2023. године, како је објаснио Мотић,  ДРИ је ревидирала 219 субјеката, а ревизије су се односиле на припрему и доношење финансијског плана, расходе за запослене и јавне набавке.

Скупу је присуствовало више од триста представника здравствених установа  са примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, углавном руководилаца здравствених установа, али и правника и економиста запослених у здравству. На саветовању је било речи о кадровским питањима у здравству, финансијским аспектима функционисања здравствених установа и радном праву у здравству.