Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Спровођење паралелне ревизије сврсисходности пословања – тема заједничког састанка представника ДРИ и Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније

Спровођење паралелне ревизије сврсисходности пословања – тема заједничког састанка представника ДРИ и Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније

Објављено: 15. 12. 2022.

Представљање извештаја паралелне ревизије сврсисходности пословања „Утицај регионалног развоја на демографска кретања“, коју су спровеле врховне ревизорске институције (ВРИ) Републике Србије и Републике Северне Македоније, свака у својој земљи, као и договор у вези са израдом заједничког извештаја,  биле су теме четвртог састанка две делегације, одржаног у Београду.

На састанку, којим су председавали др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор и Максим Ацевски, главни државни ревизор Државног завода за ревизију, представљени су налази и препоруке два извештаја паралелне ревизије сврсисходности пословања и договорени детаљи у вези са представљањем заједничког извештаја о ревизији. На скупу су разматране и потенцијалне теме за будуће паралелне ревизије две ВРИ и размењена искуства и добре праксе у области спровођења ревизије. Учесници састанка закључили су да се посебан допринос паралелне ревизије огледа у јачању ревизорске професије на међународном нивоу.

Испред ДРИ, поред др Пејовића, на састанку су учествовали – потпредседник Институције, др Бојана Митровић; чланови Савета – Невенка Бојанић, Љиљана Димитријевић и Маријана Симовић; врховни државни ревизори, Стојанка Миловановић и Ивица Гавриловић; секретар Институције, Милена Милинковић; државни ревизор, Нада Тошић; начелник Службе за међународну сарадњу и односе с јавношћу, Ива Василић Миљић; самостални саветник у ревизији, Александар Глигоријевић; саветник у ревизији, Предраг Белеј и млађи саветник у ревизији, Јелена Дарабош.

Делегацију Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније, на челу са главним државним ревизором, Максимом Ацевским, чинили су – заменик главног државног ревизора, Орхан Адеми; саветник главног државног ревизора, Лилјана Стојанова; помоћници главног државног ревизора, Сашо Јаковчевски и Марина Блажевска; као и руководиоци ревизије, Маја Јовановска Цветковски и Елена Догазанска.

Ревизија „Утицај регионалног развоја на демографска кретања“ спроведена је у складу са Оквиром професионалних стандарда Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ), као и у складу са Споразумом о сарадњи који су две ВРИ потписале фебруара 2022. године, са циљем спровођења начела, стандарда и смерница ИНТОСАИ и добре европске праксе, унапређења стручне и техничке сарадње и размене искуства.