Најновије актуелности

19. 2. 2024.

Представљен Обједињени извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у установама средњег образовања”

У циљу рационалнијег коришћења јавних средстава, потребно је да средње стручне школе успоставе ефикаснији систем набавки, нарочито у делу планирања набавки и праћењу извршења уговора, што би могло допринети побољшању услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Објављено: 27. 10. 2023.

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

Представници врховних ревизорских институција представили су резултате својих ревизија на пољу превенција катастрофа, са нагласком на препознавању ризика и давању препорука за процену губитака и минимизирање њихових штетних ефеката. Закључено је да се значајно питање састанка односило се на припремљеност надлежних органа за превенцију и ублажавање катастрофа.

На скупу је речено да, када су у питању природне катастрофе, ревизије сврсисходности пословања могу да дају јасну слику о томе колико су институције припремљене да се носе са критичним ситуацијама.

Догађају је присуствовао и Томислав Јовановић, виши саветник за пројекте и европске интеграције.

Скуп су организовале врховне ревизорске институције Румуније и Украјине.

ЕУРОСАИ Радна група за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе основана је резолуцијом усвојеном на Деветом конгресу ЕУРОСАИ одржаном у јуну 2014. године у Хагу.