Најновије актуелности

8. 7. 2024.

Реаговање ДРИ на текст који је објављен на порталу autonomija.info под називом „Најмање 600.000 људи у апсолутном сиромаштву“

Државна ревизорска институција реагује на текст који је објављен на порталу autonomija.info 6. јула 2024. године, под називом „Најмање 600.000 људи у апсолутном сиромаштву“, у коме су изнете нетачне тврдње.

3. 7. 2024.

Реаговање ДРИ на текст Радио Слободна Европа који је објављен под насловом „Донације за десничарске организације из Управе Србије за дијаспору коју је водио Арно Гујон“

Државна ревизорска институција реагује на текст који је објављен на порталу Радио Слободна Европа 1. јула 2024. године под називом „Донације за десничарске организације из Управе Србије за дијаспору коју је водио Арно Гујон“, у коме су изнете нетачне тврдње.

2. 7. 2024.

Новоизабрани народни посланици Републике Србије упознати са надлежностима ДРИ

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) др Душко Пејовић, на уводном семинару који је Народна скупштина, у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и  Вестминстерском фондацијом за демократију одржала 30. јуна и 1. јула у Шапцу, представио је народним посланицима актуелног сазива Народне скупштине Републике Србије, који први пут врше ту функцију, правни оквир и надлежности, организациону структуру, историју и развој ДРИ.

1. 7. 2024.

Представник ДРИ учествовао на ЕУРОСАИ конференцији за младе у Варшави

Јован Дабовић, самостални саветник у Сектору 5 учествовао је на 6. конференцији Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) за младе одржаној од 24. до 28. јуна у Варшави, Република Пољска.

26. 6. 2024.

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2023. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, је дана 25. јуна 2024. године у Народној Скупштини Републике Србије, представио члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Извештај о раду ДРИ за 2023. годину.

Управљање биомасом као обновљивим извором енергије

Управљање биомасом као обновљивим извором енергије

Објављено: 2. 2. 2023.

Коришћење енергије из обновљивих извора је за Републику Србију у јавном интересу и од посебног значаја, а биомаса представља значајан енергетски потенцијал.

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције,  истакао је да се потенцијал биомасе процењује на 3,448 милиона тен (тона еквивалената нафте) и у укупном потенцијалу обновљивих извора енергије (ОИЕ) учествује са 61 одсто.

„Од овог потенцијала највећи део чине потенцијал дрвне биомасе – 1,53 милиона тен и потенцијал пољопривредне биомасе – 1,67 милиона тен, док је потенцијал биоразградивог комуналног отпада процењен на 205 хиљада тен“, изјавио је др Пејовић.

Како је објаснио, од укупно расположивог потенцијала дрвне биомасе у 2012. години, у време израде Стратегије развоја енергетике, неискоришћен потенцијал је износио 0,509 милиона тен, односно око 33 одсто, док је неискоришћен потенцијал пољопривредне биомасе 1,637 милиона тен, односно 98 одсто укупног потенцијала.

Један од стратешких циљева, дефинисаних Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025. године, јесте повећање производње енергије из ОИЕ ради смањења увозне зависности и подизања енергетске безбедности, а стратешки правац деловања је, између осталог, замена коришћења фосилних горива (угља, мазута, лож-уља и природног гаса) за грејање.

Циљ ревизије, како је речено на конференцији за медије, био је да се испита да ли су надлежни субјекти ефикасно планирали и спроводили мере за коришћење потенцијала биомасе као обновљивог извора енергије у циљу заштите животне средине и дугорочног смањења зависности од увоза енергената.

Државни ревизори су утврдили да би ефикасније планирање, реализација и координација активности надлежних државних органа, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, у циљу коришћења обновљивих извора енергије, довели до веће употребе биомасе уз рационалније трошење буџетских средстава.

„Планирање није било у довољној мери ефикасно јер нису припремљена и донета сва планска документа са дефинисаним мерама и активностима у циљу већег коришћења биомасе као обновљивог извора енергије у ревидираном периоду“, нагласио је Горан Мандић, државни ревизор.

Према његовим речима, реализација планираних активности за замену фосилних горива биомасом није остварена у довољној мери, што је довело до недовољне искоришћености потенцијала ОИЕ за производњу енергије.

Ефикаснија координација надлежних државних органа, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе у реализацији пројеката повећања коришћења биомасе, како је објаснио Мандић, довела би до рационалнијег трошења буџетских средстава.

„На име провизије на неповучена средства зајма за пројекте биомасе, из буџета Републике Србије исплаћено је преко 163 хиљаде евра, закључно са 2021. годином“, рекао је Мандић.

Он је додао и да пројекат изградње складишта биомасе у Општини Апатин није приведен намени ни после осам година од закључења Уговора о додели средстава Покрајинског секретаријата Општини Апатин.

„У питању је износ од 142,5 милиона динара. Покрајински секретаријат није спровео конкурс за доделу средстава за суфинансирање пројекта, а затим није спроводио адекватну контролу над реализацијом пројекта“, навео је Мандић и додао да су потрошена средства у укупном износу од 146 милиона динара, а пројекат није завршен.

Државна ревизорска институција је субјектима ревизије – Министарству рударства и енергетике, Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај АПВ и јединицама локалне самоуправе, од којих су субјекти ревизије: Град Бор, Град Пирот, Општина Рума и Општина Бајина Башта, дала одговарајуће препоруке у циљу ефикаснијег планирања и спровођења мера за коришћење потенцијала биомасе као обновљивог извора енергије.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања "Управљање биомасом као обновљивим извором енергије" доступан је овде.