Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја

Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја

Објављено: 31. 1. 2023.

 

Услед недостатка адекватне размене информација о инцидентима, слаби укупна информациона безбедност критичне инфраструктуре, посебно ИКТ система од посебног значаја, онемогућавајући јачање укупне сајбер безбедности, што излаже информациону имовину ризику од оштећења и могућег трајног губитка – главна је порука Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја“ који је објавила Државна ревизорска институција (ДРИ).

Како је речено на данашњој конференцији за медије, ова ревизија се бавила питањем функционисања система за откривање безбедносних инцидената и правовремено обавештавање државних органа који пружају дигиталне услуге и обављају друге послове од интереса за грађане.

Др Душко Пејовић, председник ДРИ, навео је да је циљ ревизије био да оцени ефикасност управљања инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја, у складу са Законом о информационој безбедности.

ДРИ је у претходном периоду уочила недостатке у управљању информационом безбедношћу код руковалаца ИКТ система од посебног значаја, посебно код органа јавне управе.

Драган Стојановић, државни ревизор, навео је да иако све државе у региону, заједно са Републиком Србијом, заостају у области сајбер безбедности, ризици у овој области су за Републику Србију и земље у региону исти као и у државама чланицама Европске уније, што потврђује све већи број сајбер инцидената.

„Јачање сајбер отпорности и укупне информационе безбедности критичне информационе инфраструктуре (КИИ) није могуће без утврђивања листе приоритета ИКТ СоПЗ, јачања свести о значају информационе безбедности у свим њеним аспектима и веће видљивости у јавном и интернет простору“, поручио је Стојановић. Додао је како је ревизијом утврђено да процес управљања инцидентима ИКТ система од посебног значаја не препознаје организациону сложеност, величину и критичност оператора за ефикасну имплементацију мера заштите, технолошка решења која користе оператори и потребу непосредног објављивања информација о инцидентима који су у току, што умањује постојеће позитивне ефекте на оснаживању сајбер отпорности.

Према његовим речима, постојећи контролни и инспекцијски механизам не обезбеђује адекватну надзорну функцију Министарства, стварајући ризик да инциденти ескалирају и угрозе информациону имовину критичне инфраструктуре.

ДРИ је Министарству за трговину, туризам и телекомуникације дала препоруке за уређење ове области.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања "Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја"доступан је овде.