Најновије актуелности

26. 4. 2024.

Одржана обука о етици и интегритету за запосленe у ДРИ

У складу са Посебним програмом стручног усавршавања запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ) за 2024. годину, новозапослени и запослени, који нису похађали обуку у претходне три године, учествовали су на обуци Етика и лични интегритет, одржаној 26. априла у просторијама ДРИ.

24. 4. 2024.

Представници ДРИ учествовали на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Представници Државне ревизорске институције – овлашћени државни ревизори,  Драгојле Полић и Горан Чабаркапа и виши саветник за пројекте и европске интеграције, Томислав Јовановић, учествовали су на Десетом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, одржаном 22. и 23. априла у Варшави.

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

19. 4. 2024.

Председник ДРИ учествовао на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму који је на тему „Спровођење Циља одрживог развоја 13 о климатским мерама: улога, допринос и искуство врховних ревизорских институција (ВРИ)“, у организацији Генералног секретаријата ИНТОСАИ и Уједињених нација, одржан 16–18. априла у Бечу.

15. 4. 2024.

Представник ДРИ учесник међународног састанка ревизора

Врховни државни ревизор у Сектору број 3, Жељко Мотић, учествовао је 11. и 12. априла 2024. године на међународном састанку ревизора у Берну, заједно са представницима врховних ревизорских институција и представницима интерне ревизије у јавном сектору из земаља региона и Европе. 

Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја

Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја

Објављено: 31. 1. 2023.

 

Услед недостатка адекватне размене информација о инцидентима, слаби укупна информациона безбедност критичне инфраструктуре, посебно ИКТ система од посебног значаја, онемогућавајући јачање укупне сајбер безбедности, што излаже информациону имовину ризику од оштећења и могућег трајног губитка – главна је порука Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја“ који је објавила Државна ревизорска институција (ДРИ).

Како је речено на данашњој конференцији за медије, ова ревизија се бавила питањем функционисања система за откривање безбедносних инцидената и правовремено обавештавање државних органа који пружају дигиталне услуге и обављају друге послове од интереса за грађане.

Др Душко Пејовић, председник ДРИ, навео је да је циљ ревизије био да оцени ефикасност управљања инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја, у складу са Законом о информационој безбедности.

ДРИ је у претходном периоду уочила недостатке у управљању информационом безбедношћу код руковалаца ИКТ система од посебног значаја, посебно код органа јавне управе.

Драган Стојановић, државни ревизор, навео је да иако све државе у региону, заједно са Републиком Србијом, заостају у области сајбер безбедности, ризици у овој области су за Републику Србију и земље у региону исти као и у државама чланицама Европске уније, што потврђује све већи број сајбер инцидената.

„Јачање сајбер отпорности и укупне информационе безбедности критичне информационе инфраструктуре (КИИ) није могуће без утврђивања листе приоритета ИКТ СоПЗ, јачања свести о значају информационе безбедности у свим њеним аспектима и веће видљивости у јавном и интернет простору“, поручио је Стојановић. Додао је како је ревизијом утврђено да процес управљања инцидентима ИКТ система од посебног значаја не препознаје организациону сложеност, величину и критичност оператора за ефикасну имплементацију мера заштите, технолошка решења која користе оператори и потребу непосредног објављивања информација о инцидентима који су у току, што умањује постојеће позитивне ефекте на оснаживању сајбер отпорности.

Према његовим речима, постојећи контролни и инспекцијски механизам не обезбеђује адекватну надзорну функцију Министарства, стварајући ризик да инциденти ескалирају и угрозе информациону имовину критичне инфраструктуре.

ДРИ је Министарству за трговину, туризам и телекомуникације дала препоруке за уређење ове области.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања "Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја"доступан је овде.