Најновије актуелности

26. 4. 2024.

Одржана обука о етици и интегритету за запосленe у ДРИ

У складу са Посебним програмом стручног усавршавања запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ) за 2024. годину, новозапослени и запослени, који нису похађали обуку у претходне три године, учествовали су на обуци Етика и лични интегритет, одржаној 26. априла у просторијама ДРИ.

24. 4. 2024.

Представници ДРИ учествовали на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Представници Државне ревизорске институције – овлашћени државни ревизори,  Драгојле Полић и Горан Чабаркапа и виши саветник за пројекте и европске интеграције, Томислав Јовановић, учествовали су на Десетом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, одржаном 22. и 23. априла у Варшави.

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

19. 4. 2024.

Председник ДРИ учествовао на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму који је на тему „Спровођење Циља одрживог развоја 13 о климатским мерама: улога, допринос и искуство врховних ревизорских институција (ВРИ)“, у организацији Генералног секретаријата ИНТОСАИ и Уједињених нација, одржан 16–18. априла у Бечу.

15. 4. 2024.

Представник ДРИ учесник међународног састанка ревизора

Врховни државни ревизор у Сектору број 3, Жељко Мотић, учествовао је 11. и 12. априла 2024. године на међународном састанку ревизора у Берну, заједно са представницима врховних ревизорских институција и представницима интерне ревизије у јавном сектору из земаља региона и Европе. 

Започело спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2023. годину

Започело спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2023. годину

Објављено: 23. 5. 2023.

Државни ревизори започели су спровођење 17 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2023. годину.

У току је спровођење ревизија сврсисходности пословања које обухватају следеће теме:

 1. „Управљање јавним склоништима у Републици Србији“ – Јавно предузеће за склоништа, Београд – Нови Београд.
 1. „Оперативно планирање у министарствима“ – Министарство финансија, Београд; Министарство просвете, Београд; Министарство културе, Београд.
 1. „Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030“ – Министарство спољних послова, Београд; Министарство за европске интеграције, Београд; Републички секретаријат за јавне политике, Београд; Републички завод за статистику, Београд.
 1. „Ефикасност мера за заштиту вода од загађивања у циљу унапређења квалитета воде (ЦОР 6.3) – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, Београд; Министарство заштите животне средине, Београд; Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд.
 1. „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јединицама локалне самоуправе“ – Министарство финансија – Централна јединица за хармонизацију, Београд; Град Ваљево; Град Ниш.
 1. „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“ – Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Београд; Министарство финансија, Београд; Покрајински секретаријат за финансије, Нови Сад.
 1. „Безбедност хране у Републици Србији“ - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину, Београд; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за заштиту биља, Београд;  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Дирекција за националне референтне лабораторије, Београд, Министарство здравља, Београд.
 1. „Ефикасност наплате потраживања у јавним предузећима која пружају комуналне услуге корисницима“ – Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Крагујевац; Јавно комунално предузеће „Водовод“, Краљево; Јавно комунално предузеће за одржавање, чистоће и пијаца „Комуналац“, Чачак; Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин.
 1. „Спровођење националног програма раног откривања карцинома дојке“ – Министарство здравља, Београд; Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Београд; Дом здравља Нови Сад; Дом здравља „Др Милутин Ивковић“, Палилула; Дом здравља Крагујевац; Дом здравља Смедерево.
 1. „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите“ – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд; Министарство за бригу о породици и демографију, Београд; Центар за социјални рад „Свети Сава“, Ниш; Центар за социјални рад „Колубара“, Ваљево; Центар за социјални рад Нови Бечеј; Центар за социјални рад Неготин.
 1. „Унапређење туризма у Републици Србији“ – Министарство туризма и омладине, Београд; Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Нови Сад.
 1. „Управљање висећим мостовима у Републици Србији“ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд; Град Краљево; Град Зајечар.
 1. „Ефикасност поступака издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд; Град Београд; Град Нови Сад; Агенција за привредне регистре, Београд.
 1. „Ефикасност рада Комисије за ревизију јавних предузећа чији је оснивач Република Србија“ – Министарство привреде, Београд; Министарство рударства и енергетике, Београд; Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица; Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад, Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац.
 1. „Ефективност информационог система Матична евиденција и остваривање права (MEOП) у Републичком фонду за здравствено осигурање“ – Републички фонд за здравствено осигурање, Београд.
 1. „Информациони системи у јавном градском превозу“ – Секретаријат за јавни превоз, Београд; Јавно комунално предузеће „Шумадија“, Крагујевац; Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша; Јавно градско саобраћајно предузеће “Нови Сад“.
 1. „Управљање САП-ЕРП финансијским информационим системом Града Београда“ – Секретаријат за финансије, Београд.