Најновије актуелности

21. 9. 2023.

Представљен Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије

„Државна ревизорска институција (ДРИ) у 2022. години укупно је објавила 284 извештаја о ревизији и 250 послеревизионих извештаја“, рекао је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор, представљајући Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије.

15. 9. 2023.

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2022. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, представио је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Извештај о раду ДРИ за 2022. годину.

 

15. 9. 2023.

Одржан четврти регионални састанак ревизорских тимова за паралелне ревизије сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“

Ревизорски тим Државне ревизорске институције, који спроводи паралелну ревизију сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“ учествовао је на четвртом регионалном састанку ревизорских тимова врховних ревизорских институција (ВРИ) Црне Горе, Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Републике Србије одржаном 14. септембра у Бањалуци.

Започело спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2023. годину

Започело спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2023. годину

Објављено: 23. 5. 2023.

Државни ревизори започели су спровођење 17 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2023. годину.

У току је спровођење ревизија сврсисходности пословања које обухватају следеће теме:

 1. „Управљање јавним склоништима у Републици Србији“ – Јавно предузеће за склоништа, Београд – Нови Београд.
 1. „Оперативно планирање у министарствима“ – Министарство финансија, Београд; Министарство просвете, Београд; Министарство културе, Београд.
 1. „Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030“ – Министарство спољних послова, Београд; Министарство за европске интеграције, Београд; Републички секретаријат за јавне политике, Београд; Републички завод за статистику, Београд.
 1. „Ефикасност мера за заштиту вода од загађивања у циљу унапређења квалитета воде (ЦОР 6.3) – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, Београд; Министарство заштите животне средине, Београд; Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд.
 1. „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јединицама локалне самоуправе“ – Министарство финансија – Централна јединица за хармонизацију, Београд; Град Ваљево; Град Ниш.
 1. „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“ – Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Београд; Министарство финансија, Београд; Покрајински секретаријат за финансије, Нови Сад.
 1. „Безбедност хране у Републици Србији“ - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину, Београд; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за заштиту биља, Београд;  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Дирекција за националне референтне лабораторије, Београд, Министарство здравља, Београд.
 1. „Ефикасност наплате потраживања у јавним предузећима која пружају комуналне услуге корисницима“ – Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Крагујевац; Јавно комунално предузеће „Водовод“, Краљево; Јавно комунално предузеће за одржавање, чистоће и пијаца „Комуналац“, Чачак; Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин.
 1. „Спровођење националног програма раног откривања карцинома дојке“ – Министарство здравља, Београд; Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Београд; Дом здравља Нови Сад; Дом здравља „Др Милутин Ивковић“, Палилула; Дом здравља Крагујевац; Дом здравља Смедерево.
 1. „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите“ – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд; Министарство за бригу о породици и демографију, Београд; Центар за социјални рад „Свети Сава“, Ниш; Центар за социјални рад „Колубара“, Ваљево; Центар за социјални рад Нови Бечеј; Центар за социјални рад Неготин.
 1. „Унапређење туризма у Републици Србији“ – Министарство туризма и омладине, Београд; Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Нови Сад.
 1. „Управљање висећим мостовима у Републици Србији“ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд; Град Краљево; Град Зајечар.
 1. „Ефикасност поступака издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд; Град Београд; Град Нови Сад; Агенција за привредне регистре, Београд.
 1. „Ефикасност рада Комисије за ревизију јавних предузећа чији је оснивач Република Србија“ – Министарство привреде, Београд; Министарство рударства и енергетике, Београд; Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица; Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад, Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац.
 1. „Ефективност информационог система Матична евиденција и остваривање права (MEOП) у Републичком фонду за здравствено осигурање“ – Републички фонд за здравствено осигурање, Београд.
 1. „Информациони системи у јавном градском превозу“ – Секретаријат за јавни превоз, Београд; Јавно комунално предузеће „Шумадија“, Крагујевац; Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша; Јавно градско саобраћајно предузеће “Нови Сад“.
 1. „Управљање САП-ЕРП финансијским информационим системом Града Београда“ – Секретаријат за финансије, Београд.