Најновије актуелности

6. 12. 2023.

Одржан састанак Пододбора за економска и финансијска питања и статистику

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, обратио се данас представницима Европске комисије и изнео ажуриране информације у вези са екстерном ревизијом на састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику за праћење Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) Републике Србије Европској унији (ЕУ), одржаном у Београду.

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

Започете комбиноване ревизије правилности и сврсисходности пословања

Започете комбиноване ревизије правилности и сврсисходности пословања

Објављено: 23. 5. 2023.

Државна ревизорска институција препознала је јавне набавке као област високог ризика. Из тог разлога почела је да спроводи комбиноване ревизије правилности и сврсисходности пословања на нивоу групација потенцијалних субјеката. Циљ спровођења ове врсте ревизија је препознавање неправилности које се понављају код различитих субјеката ревизије.

У складу са Програмом ревизије ДРИ за 2023. годину, ДРИ је започела спровођење 18 комбинованих ревизија правилности и сврсисходности пословања.

У следећим установама средњег образовања биће спроведено девет ревизија на тему „Правилност и ефикасност поступака набавки у установама средњег образовања“:

 1. Графичко-медијска школа, Београд
 2. Угоститељско-туристичка школа Чајетина
 3. Машинско-саобраћајна школа, Чачак
 4. Техничка школа Смедерево
 5. Електро-техничка школа „Никола Тесла“, Београд
 6. Машинско-електротехничка школа , Бор
 7. Медицинска школа „7. април“, Нови Сад
 8. Средња школа „Светозар Милетић“, Нови Сад
 9. Друга економска школа, Београд

У следећим здравственим установама биће спроведено, такође девет ревизија на тему „Правилност и ефикасност поступака набавки у здравственим установама“:    

 1. Дом здравља „Др Никола Џамић“, Врњачка Бања
 2. Дом здравља „Краљево“, Краљево
 3. Дом здравља Крагујевац
 4. Дом здравља „Апатин“, Апатин
 5. Дом здравља „Пећинци“, Пећинци
 6. Дом здравља „Бела црква“, Бела црква
 7. Дом здравља „Алексинац“, Алексинац
 8. Дом здравља „Крушевац“, Крушевац
 9. Дом здравља „Куршумлија“, Куршумлија

ДРИ ће, након спроведених комбинованих ревизија, оценити јавне набавке на нивоу установа средњег образовања и здравствених установа по свим значајним утврђеним ризицима, било да су последица несврсисходности или неправилности, и објавити по још један обједињени извештај на поменуте теме.