Најновије актуелности

26. 4. 2024.

Одржана обука о етици и интегритету за запосленe у ДРИ

У складу са Посебним програмом стручног усавршавања запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ) за 2024. годину, новозапослени и запослени, који нису похађали обуку у претходне три године, учествовали су на обуци Етика и лични интегритет, одржаној 26. априла у просторијама ДРИ.

24. 4. 2024.

Представници ДРИ учествовали на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Представници Државне ревизорске институције – овлашћени државни ревизори,  Драгојле Полић и Горан Чабаркапа и виши саветник за пројекте и европске интеграције, Томислав Јовановић, учествовали су на Десетом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, одржаном 22. и 23. априла у Варшави.

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

19. 4. 2024.

Председник ДРИ учествовао на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму који је на тему „Спровођење Циља одрживог развоја 13 о климатским мерама: улога, допринос и искуство врховних ревизорских институција (ВРИ)“, у организацији Генералног секретаријата ИНТОСАИ и Уједињених нација, одржан 16–18. априла у Бечу.

15. 4. 2024.

Представник ДРИ учесник међународног састанка ревизора

Врховни државни ревизор у Сектору број 3, Жељко Мотић, учествовао је 11. и 12. априла 2024. године на међународном састанку ревизора у Берну, заједно са представницима врховних ревизорских институција и представницима интерне ревизије у јавном сектору из земаља региона и Европе. 

Започето спровођење комбинованих ревизија правилности и сврсисходности пословања

Започето спровођење комбинованих ревизија правилности и сврсисходности пословања

Објављено: 9. 4. 2024.

У складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину, ДРИ је започела спровођење 33 комбинованe ревизијe правилности и сврсисходности пословања.

Ревизија правилности и сврсисходности пословања на тему „Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу“ започета је код следећих субјеката:

 1. Народни музеј у Београду, Београд;
 2. Музеј савремене уметности, Београд;
 3. Музеј примењене уметности, Београд;
 4. Музеј Николе Тесле, Београд;
 5. Историјски музеј Србије, Београд;
 6. Музеј науке и технике, Београд;
 7. Музеј наивне и маргиналне уметности, Београд;
 8. Етнографски музеј у Београду, Београд и
 9. Музеј Југославије, Београд.

Ревизија правилности и сврсисходности пословања на тему „Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у домовима здравља“ започета је код следећих субјеката:

 1. Дом здравља Ковачица;
 2. Дом здравља Кањижа;
 3. Дом здравља Чока;
 4. Дом здравља Ковин;
 5. Дом здравља Крупањ;
 6. Дом здравља Владимирци;
 7. Дом здравља Параћин;
 8. Дом здравља Деспотовац;
 9. Дом здравља Кучево;
 10. Дом здравља „Др Верољуб Цакић“, Мајданпек;
 11. Дом здравља Сокобања;
 12. Дом здравља Трговиште.

Ревизија правилности и сврсисходности пословања на тему „Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад“ започета је код следећих субјеката:

 1. Центар за социјални рад Нови Пазар;
 2. Центар за социјални рад Ковачица;
 3. Центар за социјални рад Шабац;
 4. Центар за социјални рад Стара Пазова;
 5. Центар за социјални рад „Сава“ Сремска Митровица;
 6. Центар за социјални рад Општина Бачка Паланка;
 7. Центар за социјални рад Општина Петровац на Млави и Жагубица;
 8. Центар за социјални рад Лебане;
 9. Центар за социјални рад Босилеград;
 10. Центар за социјални рад „Сава Илић“, Аранђеловац;
 11. Центар за социјални рад Трстеник;
 12. Центар за социјални рад Пријепоље.

Након спроведених комбинованих ревизија, ДРИ ће саставити и објавити обједињене извештаје на поменуте теме.