Најновије актуелности

26. 4. 2024.

Одржана обука о етици и интегритету за запосленe у ДРИ

У складу са Посебним програмом стручног усавршавања запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ) за 2024. годину, новозапослени и запослени, који нису похађали обуку у претходне три године, учествовали су на обуци Етика и лични интегритет, одржаној 26. априла у просторијама ДРИ.

24. 4. 2024.

Представници ДРИ учествовали на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Представници Државне ревизорске институције – овлашћени државни ревизори,  Драгојле Полић и Горан Чабаркапа и виши саветник за пројекте и европске интеграције, Томислав Јовановић, учествовали су на Десетом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, одржаном 22. и 23. априла у Варшави.

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

19. 4. 2024.

Председник ДРИ учествовао на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму који је на тему „Спровођење Циља одрживог развоја 13 о климатским мерама: улога, допринос и искуство врховних ревизорских институција (ВРИ)“, у организацији Генералног секретаријата ИНТОСАИ и Уједињених нација, одржан 16–18. априла у Бечу.

15. 4. 2024.

Представник ДРИ учесник међународног састанка ревизора

Врховни државни ревизор у Сектору број 3, Жељко Мотић, учествовао је 11. и 12. априла 2024. године на међународном састанку ревизора у Берну, заједно са представницима врховних ревизорских институција и представницима интерне ревизије у јавном сектору из земаља региона и Европе. 

Започето спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2024. годину

Започето спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2024. годину

Објављено: 9. 4. 2024.

Државни ревизори започели су спровођење 18 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину.

У току је спровођење ревизија сврсисходности пословања које обухватају следеће теме:

 1. „Закуп пословног простора код корисника средстава буџета Републике Србије“ – Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Министарство одбране Републике Србије и Министарство финансија – Пореска управа;

 

 1. „Примена система бесплатне правне помоћи“ – Министарство правде, Град Београд – Градска општина Палилула, Град Зрењанин, Град Ниш – Градска општина Палилула, Град Лозница;

 

 1. „Ангажовање физичких лица ван радног односа у министарствима“ - Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарство здравља

 

 1. „Доступност и квалитет предшколског васпитања и образовања“ – Министарство просвете, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Град Београд, Град Ниш, Град Крагујевац;

 

 1. „Превенција заштите од пожара у Републици Србији“ – Министарство унутрашњих послова, Аутономна Покрајина Војводина – Секретаријат покрајинске владе, Град Београд, Град Панчево, Град Крушевац, Град Шабац;

 

 1. „Планирање зелене инфраструктуре у градовима“ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Град Београд, Град Нови Сад, Град Ниш;

 

 1. „Управљање квалитетом пољопривредног земљишта“ – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште, Министарство заштите животне средине, Град Панчево, Град Сомбор;

 

 1. „Ефикасност и ефективност финансирања спорта у локалним самоуправама“ – Град Нови Сад, Општина Стара Пазова, Општина Сурдулица;

 

 1. „Ефикасност коришћења капацитета специјалних болница за рехабилитацију“ – Министарство здравља, Републички фонд за здравствено осигурање, Специјална болница за рехабилитацију „Сокобања“, Специјална болница за рехабилитацију „Агенс“, Матарушка Бања, Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“, Сијаринска Бања;

 

 1. „Управљање средствима за подстицање програма социјалне и породично-правне заштите коју спроводе удружења“ – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство за бригу о породици и демографију, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова;

 

 1. „Управљање развојем туризма у јединицама локалне самоуправе туристичке регије Западне Србије“ – Општина Чајетина, Општина Нова Варош, Општина Бајина Башта;

 

 1. „Развој унутрашње трговине у Републици Србији“ – Министарство унутрашње и спољне трговине, Град Лесковац, Град Сомбор;

 

 1. „Управљање енергетским потенцијалом сунца и ветра у производњи електричне енергије“ – Министарство рударства и енергетике, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Акционарско друштво „Електропривреда Србије“;

 

 1. „Водни саобраћај у Републици Србији“ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Агенција за управљање лукама;

 

 1. „Отворени подаци“ – Министарство државне управе и локалне самоуправе;

 

 1. „Управљање информационим системом Јавног предузећа „Путеви Србије“ – Јавно предузеће „Путеви Србије“;

 

 1. „Ефективност информационог система Социјална карта у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања“ – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

 

 1. „Информациони системи за наплату услуга паркинга“ – Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд; Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“, Нови Сад; Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“, Чачак; Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“, Краљево и Јавног предузећа „Пословни центар“, Крушевац.

 

Државна ревизорска институција настоји да својим ревизијама оствари што веће квантитативне и квалитативне ефекте за грађане Републике Србије, због чега позива све заинтересоване стране да предлажу образложене теме за потенцијалне ревизије сврсисходности пословања.