Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Ражањ која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Ражањ за 2017. годину