Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Ражањ која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Ражањ за 2017. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА РАЖАЊ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

14.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Ражањ

Листа свих ревизија субјекта