Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Ражањ по ревизији правилности пословања Општине Ражањ која се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Ражањ за 2017. годину