Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Црна Трава која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Црна Трава за 2017. годину