Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Црна Трава по ревизији правилности пословања Општине Црна Трава која се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Црна Трава за 2017. годину