Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“, Београд за 2021. годину која се односи на мере исправљања по Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину